Intressant fältvandring i Bredared

Bredared-Sandhults lokalavdelning anordnade fältvandring i bygden.

Bredared-Sandhults avdelning hade ordnat en trevlig kväll i vackra bygder där aktivt jordbruk bidrar till det varierade landskapet. Grödorna såg fina ut. Hur det blir är en annan fråga.

Värd var Magnus Johansson och Lennart Olsson från Lantmännen medverkade. Vid fikat kom frågan om priset och tillgången på mineralgödsel upp, många frågor men med få svar.

Birgit Jönsson