Karin Duckarve...

En plan

...ny regional folkrörelseutvecklare. Du ska ge stöd till de förtroendevalda och deras arbete i hela region Öst, med placering på Gotland.

Vad betyder LRF för dig?

En väldigt stor och kompetent organisation som samtidigt har en stark koppling till sina rötter, jord- och skogsbruk, livsmedelsproduktionen och en levande landsbygd.

Vad tar du med dig från din tidigare arbetsplats länsstyrelsen?

God kännedom om hur jordbrukspolitiken och systemet fungerar, ett rikt kontaktnät med ingångar till myndighetsvärlden – så att våra lantbrukare kan ta del av det de har rätt till.

Hur beskriver du dig?

En bondtös från Gotland med en avelsbesättning Aberdeen Angus och några lamm. Bor på södra delen av Öjn med man och två barn.