Kinas efterfrågeturbo kan dröja men kommer nog

Kinas tyngd i världsekonomin och landet nyliga och snabba öppnande efter en lång Covid-nedstängning gör utvecklingen för den kinesiska ekonomin till en tungt vägande omvärldsfaktor också för utvecklingen i Sveriges gröna näringar.

Vad som händer med den kinesiska ekonomin och vilka konsekvenser Kinas snabba öppning får på världsekonomin är ett hett ämne. Rusande efterfrågan på energi, metaller och kanske även andra råvaror har fått mer än en analytiker att tala om en ny inflationsvåg, efter den vi ännu inte tagit oss ur, och med allt vad det innebär. 

Internationella valutafonden IMF har med jämna mellanrum särskilda avstämningar med medlemsländerna om deras ekonomi. Fonden publicerade den 3 februari sin senaste avstämning med Kina. Rapporten blickar tillbaka på ekonomin 2022 och påminner om att landet under 2021 såg en imponerande ekonomisk återhämtning från de första konsekvenserna av pandemin för att sedan under 2022 få se en kraftig inbromsning. Kina som legat på tillväxtnivåer på 6-8 procent hamnade i en situation med lägre tillväxt än världsgenomsnittet.  

Fortsatta Corona-utbrott, fastighetskris och fallande global efterfrågan nämns som orsaker till utvecklingen. Samtidigt som den makroekonomiska politiken inte varit tillräckligt effektiv för att den fortsatt fokusera på företag och traditionella investeringar i infrastruktur snarare än i stöd till de kinesiska hushållen. IMF landar i bedömningen att brist på tillväxtstimulerande reformer och lyft i produktivitetstillväxten riskerar tynga tillväxtutsikterna för den kinesiska ekonomin på medellång sikt. Men efter en tillväxt på 2,6 procent 2022 bedömdes landet i slutet på 2022 landa på en tillväxt på 4,2 procent 2023. 

Så långt bedömningen i slutet av 2022. Vart leder det oss nu när Kina öppnat upp? Kanske är det så att effekterna låter vänta på sig. Landet är fortfarande inne i en situation med betydande utbrott av Covid.    

En ledare i The Economist i numret den 5 januari konstaterade att de ekonomiska konsekvenserna av Kinas uppöppnande kommer att bli allt annat än smidiga. Men de kan dröja, särskilt om man hamnar i en situation med lokala nedstängningar för att hålla tillbaka antalet sjuka.  

Ekonomin kan komma att krympa första kvartalet 2023 för att sedan återhämta sig och ge en kraftigt ökad efterfrågan. Och detta på allt från beachresor till Thailand till andra tjänster, produkter och råvaror. Kinas återöppning kan fortfarande bli den största ekonomiska händelsen 2023. Goldman and Sachs med flera har talat om ett oljepris på över 100 dollar/fat 2023. Och då är vi där igen med stigande priser på spannmål och gödselpriser. 

Christina Furustam