Johan Lagerholm, regionordförande i LRF Södermanland, skriver om omvärldsläget, bondeprotesterna och hur förutsättningarna ser ut för jordbruket i Sverige och Södermanland.

Världen runt om oss är orolig och har så varit under flera års tid. Jag tror att få jord- och skogsbrukare tidigare haft full koll på hur stor påverkan omvärldsfaktorer har på lönsamheten i vår bransch, men det har blivit mer och mer uppenbart. Runt om i Europa pågår bondedemonstrationer i olika former på grund av de utmaningar som vi i branschen står inför. Förhållandena mellan oss i Sverige och övriga Europa både skiljer sig, men har även likheter. 

Lönsamheten är pressad, för oss i Sverige just nu till stor del beroende på förra årets extremväder som genererade en av de sämre skördarna i modern tid. Dessutom kombinerat med höga kostnader och högre räntenivåer. Både i Sverige och Europa har det skapats en orimlig regelbörda med tiden. Regler som kostar pengar och inte minst dränerar företagare på energin som krävs för att driva företag. För Sverige har lagkraven som berör lantbruksföretagen mer än fördubblats de senaste 25 åren. Därför kräver LRF nu en halvering av regelbördan och att det blir enkelt att göra rätt.

Men det finns också olikheter. Genom det nätverk jag byggt upp under 20 år som växtodlingsrådgivare så har jag fått bra kontakt med rådgivare ute i Europa. I diskussionen med dom har jag ofta förundrats över att gårdarna i många länder är förhållandevis små jämfört med gårdarna hos oss i Sverige. Det är säkert en stor del av den utlösande faktorn till protester. Den storleksrationalisering som vi gjort har varit en tvingande överlevnadsresa under flera decennier. Jag tror att många regioner ute i Europa står inför den resan nu som svenskt jordbruk påbörjade redan under tidigt på 90-tal.

Vi har i styrelsen kort resonerat kring protester och bland annat ställt oss frågan vad vi skulle skriva på plakaten om vi skulle demonstrera här i Sverige och Sörmland. Slutsatsen blev att vi har ont om slagord som kan slå igenom i debatten. I läget vi är nu ser vi hellre en konstruktiv dialog med våra politiker, beslutsfattare och allmänhet. Ett arbete som redan görs och som har pågått under lång tid. Vi har just nu en regering som vill gå i samma riktning som vi själva vill som lantbruksföretagare än vad tidigare regeringar har gjort. Jag upplever också att en större del av samhället än tidigare har förstått vikten av en fungerande livsmedelsproduktion. Protesterna både i Sverige och Europa har med ganska hög frekvens kapats av personer med mer extrema budskap. Material på sociala media från den sydsvenska traktordemonstrationen togs av extremister och gjordes om så att kritik mot globalisering, protester mot chemtrails samt vaccination och krav på swexit kombinerades med budskapet om att äta svensk mat. Olyckligt och för de som enbart ser de förvanskade inslagen framstår inte demonstranterna som seriösa.

Det kommer garanterat fler världsfrånvända förslag och direktiv som vi får anledning att arbeta med i framtiden och då kanske också gör en annan bedömning av hur vi bäst skapar förändring och påverkan.

Jag såg en teori om att protesterna i Europa blivit extra kraftiga på grund av att vårbruket är försenat. Jag väljer att inte titta speciellt källkritiskt på den utan konstaterar att efter en relativt lång vinter känner jag också ett sug efter våren och vårbruket. Nu startar snart en ny säsong med förhoppning om att detta blir det bästa växtodlingsåret någonsin!