Landshövding på gårdsbesök i Vittinge

Landshövdingen i Uppsala län Göran Enander, längst till vänster, besöker Sanda gård

Men utgångspunkt i livsmedelsstrategins mål om att öka livsmedelsproduktionen bjöd LRF Mälardalen nyligen in landshövding Göran Enander och länsledningen för länsstyrelsen i Uppsala till studiebesök och dialog på Sanda gård i Vittinge utanför Heby.

Landshövding Göran Enander, länsråd Cecilia Magnusson, avdelningscheferna Kristina Jansson för landsbygdsavdelningen och Lennart Nordvarg för miljöavdelningen deltog i besöket, som var förlagt hos familjen Johansson, Sanda gård, Skattmansö i Vittinge.

Konkreta förslag till länsstyrelsen
Kristina, Pär och Kristian Johansson berätta om företagets verksamhet, men kunde också på ett förtjäntsfullt sätt knyta an till sina erfarenheter av kontakterna med länsstyrelsen. De kom också med konkreta förslag till hur länsstyrelsen skulle kunna agera för att underlätta en utveckling av livsmedelsproduktionen.

Och dialog blev det om många frågor, bland annat miljötillstånd, förprövningsprocesser, viltskador på åkermark och begäran om skyddsjakt, men också om vattenvårdsåtgärder, där ett underifrånperspektiv och stor delaktighet från lantbrukarna är en framgångsfaktor.

Strandskydd längs nästan alla diken i kommunen
Skattmansö ligger i Heby kommun och där är det strandskydd som gäller utefter i princip alla diken. Det konstaterades att det kan inte länsstyrelsen ändra på, utan där måste kommunen kontakta miljödepartementet om man vill få till en ändring.

Djurproduktion i ett vargrevir
Per Möller, lantbrukare i Tärnsjö och med egen erfarenhet av vargangrepp i sin fårbesättning, deltog också för att belysa konsekvenserna för djurproduktion inom ett vargrevir och ville även ha en dialog om hur många vargar och revir vi ska ha i länet. Vargförvaltning inte är en enkel fråga och som, förutom länsstyrelsen, även Naturvårdsverket politiken och EU har åsikter om hur detta ska skötas framåt.

Konkreta exempel innebörden av kostnadsökningarna
LRF Mälardalen har under hela våren informerat länsstyrelsen om situationen i lantbruket kopplat till de skenade kostnaderna så givetvis var även det en punkt på agendan denna förmiddag. Det blir så mycket mer påtagligt för alla, när det kan ges konkreta exempel på vad kostnadsökningarna innebär i pengar och hur mycket som måste hämtas hem på marknaden för att vi ska ha lönsamhet framåt. Till exempel kostar ett lastbilslass handelsgödsel. som förra året kostade cirka 100 000 kr, idag 400 000 kr.

Konstruktiv dialog
Landshövding Göran Enander betonade att han var nöjd med att vi haft en konstruktiv dialog om olika frågor och noterade också att länsstyrelsen fått en del medskick med sig till sitt fortsatta arbete.

Även LRF Mälardalens ordförande Per Petterson var nöjd med att vi fått till en bra dialog med länsstyrelsen i flera komplexa frågor.

- Vi kan konstatera att länsstyrelsen inte alltid har full rådighet i de frågor vi vill ha förändringar inom, men jag ser att det är värdefullt att vi nu fortsätter dialogen inom de sakområden som länsstyrelsen kan bidra till att ändra, så att det underlättar utvecklingen av länets livsmedelsproduktion, säger Per Pettersson.

Pizza på lokala råvaror
Besöket avslutades med gemensam lunch i familjen Johanssons före detta spannmålsmagasin dit Vittinge Gourmetlada rullat sin pizzavagn för att servera pizza gjord på lokala råvaror. Kul att passa på och lyfta fram ännu ett lokalt matföretag.

Från LRF-regionen deltog Per Pettersson, Cassandra Bjelkelöv Telldahl, Helena Åkerberg Hammarström och Mona Holmsten.

Sist men inte minst ett stort tack till alla på Sanda Skattmansö Gård!

Mona Holmsten