Länsstyrelsens agerande i viltfrågorna

älg
Foto: Eva Carlsson.

Länsstyrelsens agerande i viltfrågorna har i många år varit ifrågasatt av oss i LRF Västra Götaland.

Vi anser att Länsstyrelsen i Västra Götaland återkommande agerar i strid med de riktlinjer som ges av riksdag, regering och ansvariga sektorsmyndigheter.

Två gånger per år träffar vi länsstyrelsen och på dessa möten deltar landshövding, länsöverdirektör samt cheferna för landsbygd, natur, vatten och miljöskydd. Vid vårt möte i slutet av februari diskuterade vi återigen myndighetens agerande i viltfrågorna.

På mötet framförde vi våra synpunkter och vi hade en livlig diskussion. Landshövding Sten Tolgfors som är relativt ny på posten, bad oss att konkretisera våra synpunkter och delge honom dessa. Det har vi nu gjort med ett förtydligande om att det är viktigt att rätta till felaktigheterna i de enskilda ärendena men att det är en övergripande kulturförändring som behövs i dessa frågor.

Exempel som vi nämner i vårt brev är bland annat att Länsstyrelsen är inkonsekventa i fråga om stängselkrav och i ett ärende där det gäller ersättning för rovdjursskada ställs mer omfattande krav på stängslen än att de ska lösa att hålla tamdjuren inne. Andra exempel är att Länsstyrelsen vid upprepade tillfällen struntat i att rätta sig efter Naturvårdsverkets utslag när enskilda överklagat Länsstyrelsens beslut till Naturvårdsverket samt att Länsstyrelsen i olika sammanhang missgynnar länets älgförvaltningsgrupper till förmån för älgskötselområdena.

Sofia Karlsson