Lantmäteriet – är det en myndighet som behövs?

Så drastiska var inte medlemmarna i Saleby LRF avdelning när de träffade Lantmäteriet i Lidköping på ett givande studiebesök men det var många funderingar och frågor.

I Lidköping jobbar man med fastighetsbildning, geodata och inskrivning sköts på annat håll. Alla ärende diarieförs i Gävle och fördelas ut på de nio olika enheterna i Sverige. Ärenden från området hanteras fört och främst lokalt men enheterna har skyldighet att hjälpa varandra.


FBL - Fastighetsbildningslagen. Foto: Birgit Jönsson.

Sympatiskt är att kontoret i Lidköping har öppet några timmar i veckan för personliga besök.

Det är en bra tingens ordning att lantmätarutbildning finns i Trollhättan vilket underlättar rekryteringen. Men trots detta är det för få anställda. Det bidrar till de långa handläggnings-tiderna. Sen ska samhällsintressena beaktas och miljöbalken följas. Det blir timmar som kunderna får betala.

För de som väntar på att deras ärende ska bli klart kan det vara intressant att veta att nybyggnationsärenden går först. Det är ett regeringsbeslut.

Det är bara förrättningskartan som finns i akten på Lantmäteriet som är juridiskt bindande. Det kan vara bra att ha i åtanke när man diskuterar gränser. När gamla kartor digitaliserades blev det en del felaktigheter. Det är inte ovanligt med förskjutningar, särskilt i skogen. Det kan vara bra att tänka på vid skogsavverkningar.

Släng inte gamla foton som visar hur det såg ut förr. De kan vara bra att ha vid en förrättning. Och lägg inte avtal i byrålådan. Se till att de blir inskrivna. Då är det svart på vitt vad som är avtalat.

Strandskydd, oavsett vad man tycker om det, kan ställa till det vid en avstyckning. Här ändrar sig rättsläget förhållandevis rätt ofta.


MB - Miljöbalken. Foto: Birgit Jönsson.

Stämpelskatten är en rejäl kassako för staten. Dess vara eller inte vara är en politisk fråga, precis som mycket annat som reglerar vad Lantmäteriet ska jobba med.

Birgit Jönsson