Leta efter granbarkborren

Granbarkborrarna fortsätter sin förödelse i Sveriges skogar. Sedan 2018 har granbarkborren kostat skogsägare 14 miljarder kronor i skador. LRF uppmanar alla sina skogsägande medlemmar att gå ut och undersöka sin skog.

– För mig liksom många andra skogsägare innebär det en stor sorg att se våra granar dö. Jag vill därför be alla skogsägare som läser detta att hjälpas åt och kraftsamla för att få bukt med granbarkborren. Gå ut och undersök din skog och ta hjälp ifall du inte är säker. Granbarkborren äter bokstavligen upp stora värden i våra skogar men tillsammans kan vi minska skadorna, säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

Inventeringen har gjorts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och visar att skadorna ligger kvar på ungefär samma höga nivå som förra året i Svealand, medan de har minskat i Götaland. Drygt 5 miljoner kubikmeter gran har i år dödats av granbarkborren. Allra värst drabbade är Örebro och Sörmlands län, där inte mindre än hälften av årets skador finns.

Skogsstyrelsens 4 tips till dig som skogsägare:

Som skogsägare finns det flera saker att tänka på för att begränsa och förebygga nya skador av granbarkborren.

· Var aktiv och se över din skog under hela året. Planera för avverkning redan nu där du tidigare haft större angrepp eller riskerar att få det i vår.

· Om det blåser ner granar i din skog eller om de drabbas av snöbrott, ta rätt på de skadade granarna innan svärmningen kommer i gång till våren.

· Tänk igenom valet av trädslag och sprid riskerna när det är dags att föryngra skogen efter avverkning. Sträva efter variation och välj trädslag som trivs på den mark du ska föryngra.

· Röjning och gallring i rätt tid skapar vitala skogar. Undvik sena gallringar som ökar risken för vindfällen och angrepp.

Mer information från Skogsstyrelsen:
Fem miljoner kubikmeter dödades av granbarkborren
Karta över Granbarkborreskador 2022