Livsmedelskedjan i möte med landsbygdsministern om kriget i Ukraina

Tisdagen den 1 mars träffade representanter för livsmedelskedjan landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg för att informera om status för den svenska livsmedelsförsörjningen. Kedjan föreslog att de har regelbundna möten med regeringskansliet så länge kriget i Ukraina fortgår.

I dagens möte med landsbygdsministern deltog Anna Karin Hatt, VD Lantbrukarnas Riksförbund, Björn Hellman, VD Livsmedelsföretagen och Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel. De tre representanterna för livsmedelskedjan konstaterade att än så länge har den ryska invasionen av Ukraina haft en begränsad påverkan på den svenska livsmedelsförsörjningen. Samtidigt var man tydlig med att ju längre krisen fortsätter, desto svårare blir det att bedöma hur försörjningen kan komma att påverkas. Livsmedelskedjan föreslog på mötet att de har återkommande möten med regeringskansliet så länge krisen pågår.

– Vi ser idag inte några nya akuta störningar av svensk livsmedelsproduktion, till följd av Rysslands invasion av Ukraina. I grunden är den svenska livsmedelsproduktionen både stabil och robust och har fullt fokus på att fylla både hyllor och bord med hållbart producerade livsmedel. Men det finns tydliga orostecken. Framför allt är vi oroliga över att priserna på viktiga insatsvaror för lantbruket, som drivmedel och gödning, nu stiger ytterligare från redan mycket höga nivåer. Vi är långt ifrån igenom den kostnadskris som svenskt lantbruk drabbades av vintern 2021, utan befinner oss fortfarande mitt uppe i den. Effekterna av invasionen kommer ovanpå det, säger LRFs VD Anna Karin Hatt och fortsätter:

– Ukraina är också hemland för många av de utomeuropeiska säsongsmedarbetare som varje år kommer till Sverige för att arbeta i trädgårdsproduktion, övrigt lantbruk eller i skogen. Ett normalår kommer cirka 1 500 personer från Ukraina för att arbeta hos oss. Många av dem återkommer till samma producent år efter år. För många svenska trädgårdproducenter och skogsägare drabbar kriget därför inte bara deras produktionsplanering, utan även på ett djupt personligt plan, med stor oro för de säsongsmedarbetare man lärt känna och arbetar med.

Anna Karin Hatt konstaterar också att är det viktigt att det krispaket till lantbruket, som riksdagen sedan tidigare beslutat om, kan betalas ut så snart det är möjligt. Och även om det inte är LRFs uppgift i LRF att förhandla priser så är det uppenbart att det dessutom kommer vara viktigt framåt att marknadspriserna återspeglar kostnadsutvecklingen och kommer primärproduktionen till del, eftersom det är där merparten av kostnadsökningarna tas.

LRF har sedan slutet av vecka 8 aktiverat sin strategiska krishantering och följer händelseutvecklingen noga, för att kunna bedöma vad som i olika skeden kan komma att behöva göras för att underlätta för att produktionen i de olika delarna av svenskt jord- och skogsbruk ska kunna fungera som normalt.