LRF besöktes av spanska kooperativ

En större grupp förtroendevalda kvinnor för spanska kooperativ besökte nyligen LRF, då ämnen som jämställdhet och hållbarhet diskuterades.

LRF besöktes den 13 september av 20 förtroendevalda kvinnor från spanska kooperativ. De representerade olika kooperativ i hela Spanien inom bland annat mjölk, spannmål, oliver, vin och citrus. På LRF träffade de Palle Borgström, diskuterade jämställdhet och andra frågor och Petra Pilawa berättade om svensk kooperation.

Besökande Jeromina Bonafé Ramis, till vänster om Palle Borgström, kommenterade de svenska kooperativen i positiva ordalag. Foto: Axel Hansson.

Jeromina Bonafé Ramis, som är ordförande i det lokala kooperativet på Balearerna och vice ordförande i Cooperativas Agro-Alimentarias – paraplyorganisation över alla spanska kooperativ – var imponerad över att vi nått så långt i jämställdhetsarbetet och att vi hade så hög andel kvinnor i styrelsen. Jeromina kommenterade också de svenska kooperativen:

- Svenska kooperativ håller en mycket hög kvalitet på både hållbarhet, jämlikhet, ekonomi och att ni sätter bonden i mitten.