LRF Dalarna: jordbrukets gröna omställning kan kosta 20 miljarder om året

Dalarnas jord- och skogsbruk är en viktig motor och en nödvändighet i den gröna omställningen, utifrån en säker livsmedelsproduktion och ett hållbarhetsperspektiv. Kostnaderna för de nödvändiga investeringarna och åtgärderna för den gröna omställningen inom jordbruket i Sverige kan summeras till ungefär 20 miljarder kr per år, visar LRFs rapport ”Kostnader för den gröna omställningen”.

I dessa 20 miljarder ingår både klimatanpassningar och åtgärder för att minska klimatavtrycket och åtgärder för att nå flera viktiga miljömål för biologisk mångfald och rent vatten med mera. Även om vi inte vet vad kostnaden är för Dalarna kan vi med säkerhet säga att den är betydande.

Ska vi klara både att minska våra klimatavtryck inom de gröna näringarna samtidigt som vi ökar vår förmåga att producera livsmedel i Dalarna behövs statliga investeringar. Det görs i dag omfattande statliga satsningar för att ställa om svensk industri. Det är nu hög tid att vårt jord- och skogsbruk får motsvarande uppmärksamhet.

– Vi inom lantbruket har redan gjort mycket och nu vill vi ta nästa steg. Vi behöver redan nu öka investeringstakten både när det gäller klimatanpassning och åtgärder för att minska vårt klimatavtryck. Viljan och innovationskraften har vi men det är inte rimligt att lantbrukarna ensamma ska finansiera en omställning som är avgörande för så många människor, säger Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna.

LRFs regionförbund i Dalarna är en av LRFs 17 regioner. Förtroendevalda och medarbetare i LRF Dalarna jobbar med medlemsnyttan i fokus för våra 5 000 medlemmar.

Här kan du läsa mer.