LRF kommenterar statsministerns regeringsförklaring

LRFs förbundsordförande Palle Borgström kommenterar statsminister Ulf Kristerssons regeringsförklaring.

- Först och främst vill jag gratulera Peter Kullgren till den viktiga posten som ny landsbygdsminister. Det är bra att landsbygden får ett eget departement. Det behövs en rivstart i arbetet med att stärka den svenska livsmedelsförsörjningen, säger LRF:s ordförande Palle Borgström.

- Jag är glad att statsministern tydliggjorde att konkurrenskraften av livsmedelsproduktionen behöver stärkas och att skogen utgör en grundbult för svensk konkurrenskraft, biologisk mångfald samt klimatet.  På samma sätt glädjande att vikten av äganderätten lyftes. Den nya regeringen måste stå upp i EU för det svenska hållbara sättet att bruka skogen.  Lantbruket är idag starkt beroende av omvärlden. Det gäller i synnerhet från länder som Ryssland, Brasilien och gulfstaterna som har kontroll över de nödvändiga insatsvarorna som handelsgödsel, växtskydd och bränsle. Därför har vi från LRFs sida föreslagit en uppdatering av den nationella livsmedelsstrategin. Vi har även presenterat ett grönt och klimatsmart energipaket för att bidra till en ökad energiproduktion. De gröna näringarna har svaret på många av framtidens utmaningar avslutar Palle Borgström.