LRF kräver besked om ersättning för verksamheter

Vildsvin

Myndigheten behöver tydligt informera om att regelverket stadgar full ersättning av kostnader m.m. vid utbrott av afrikansk svinpest, skriver LRFs regionordföranden för Dalarna och Mälardalen.

Sverige har sitt första utbrott av afrikansk svinpest. Jordbruksverket har fastställt en smittad zon och beslutat om restriktioner. Att kraftfulla åtgärder vidtas för att minska risk för vidare smittspridning är bra och nödvändigt, vi vill inte få in den allvarliga smittan i våra tamgrisbesättningar. Det skulle få allvarliga konsekvenser för grisnäringen och för samhällsekonomin. Det borttar dock inte att restriktionerna medför allvarliga konsekvenser för alla med verksamhet inom den smittade zonen.

 

Vi har medlemmar vars verksamhet helt stannar av. Spannmål kan inte levereras, skogsåtgärder får inte genomföras, företag med besöksnäring begränsas gravt. För många upplevs restriktionerna som ett näringsförbud samtidigt som räkningarna fortsätter att ramla in men intäkterna uteblir. LRF Dalarna och LRF Mälardalen kräver därför tydliga besked från ansvariga myndigheter om ersättningar.

 

Alla vars verksamheter som drabbas direkt av kostnader och förluster på grund av restriktionerna ska kompenseras fullt ut, vilket LRF bedömer är möjligt enligt den lagstiftning, epozootilag (1999:657) som ska tillämpas. Lagstiftningen innehåller regler som medger att kostnader och förluster ersätts till 100 procent vid utbrott av afrikansk svinpest. Dock har inte reglerna tillämpats i en sådan situation som vi är i nu, det vill säga att ett större område har pekats ut som smittat och att det inom den smittade zonen finns restriktioner som drabbar djurhållning, men därutöver en lång rad andra verksamheter, t.ex. jordbruk, jakt, skogsbruk och turistverksamhet.  

 

Jordbruksverket har meddelat att frågan om ersättning utöver den till drabbade grisföretag utreds och att information ska komma så snart den är klar. En sådan övergripande information om ersättning är inte tillräcklig för dem som drabbas. Myndigheten behöver tydligt informera om att regelverket stadgar full ersättning av kostnader m.m. vid utbrott av afrikansk svinpest, sedan har vi förståelse för att det kan finnas gränsdragnings- och bedömningsfrågor som behöver tas ställning till. Samtidigt finns det verksamheter som omgående behöver besked för att alla i området ska känna sig trygga och minska oron över en fortsatt möjlighet att verka och bo i området.

 

Vi följer alla restriktioner och gör åtgärder tillsammans för att bekämpa smittan och utrota afrikansk svinpest från Sverige. Priset för detta kan inte betalas av enskilda företagare. Vi kan och vi vill bekämpa smittan, men vi behöver göra det tillsammans.

 

Tomas Olsson, ordförande LRF Mälardalen,

Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna

 

Det här är en debattartikel som publicerats i Fagersta-Posten.