LRF kritiska till EU-förslagen: Vi borde fokusera på att producera mer mat och förnybar energi

EU-kommissionen la i dag, onsdag den 22 juni, fram två förslag som handlade om halverad användning av växtskyddsmedel och återställning av naturen. Båda förslagen kritiseras av LRF. I princip omöjliigt. Det kommer kosta svenska skattebetalare minst 350 miljarder, är två av kommentarerna.

Förslaget om Nature restoration law innebär i praktiken bland annat att Sverige måste återskapa ungefär 2,5 miljoner hektar naturskog. Därutöver kommer sannolikt ytterligare 1 miljon hektar skog behöva skyddas. Enligt LRFs preliminära analys innebär det en kostnad på ungefär 350 miljarder kronor som behöver betalas ut i ersättning till skogsägare som förlorar sin mark till 2050.

- I ett oroligt Europa med krig i Ukraina behöver Sverige se till dagens och framtidens behov. Vi behöver producera mer mat och mer förnybar energi. Då bör vi inte ta mark ur produktion, utan fokusera på insatser som inte står i strid med produktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Läs hela kommentaren kring nature restoration law här

EU-kommissionen har också presenterat sitt förslag till en förordning för en hållbar användning av växtskyddsmedel. Förslagets främsta syfte är att halvera användningen av kemiska växtskyddsmedel inom EU fram till 2030.

- För ett land som Sverige som tillhör de EU-länder som har den absolut lägsta användningen vore det idag inte möjligt att halvera användningen utan att vår produktion minskar eller att vissa grödor inte längre skulle kunna odlas här, säger LRFs växtskyddsexpert Agneta Sundgren.

Läs hela kommentaren om växtskyddsmedlen här