LRF Mälardalen: jordbrukets gröna omställning kan kosta 20 miljarder om året

Havre

Mälardalens jord- och skogsbruk är en viktig motor och en nödvändighet i den gröna omställningen, utifrån en säker livsmedelsproduktion och ett hållbarhetsperspektiv. Kostnaderna för de nödvändiga investeringarna och åtgärderna för den gröna omställningen inom jordbruket i Sverige kan summeras till ungefär 20 miljarder kr per år, visar LRFs rapport ”Kostnader för den gröna omställningen”.

I dessa 20 miljarder ingår både klimatanpassningar och åtgärder för att minska klimatavtrycket och åtgärder för att nå flera viktiga miljömål för biologisk mångfald och rent vatten med mera. Även om vi inte vet vad kostnaden är för Mälardalen kan vi med säkerhet säga att den är betydande.

Ska vi klara både att minska våra klimatavtryck inom de gröna näringarna samtidigt som vi ökar vår förmåga att producera livsmedel i Mälardalen behövs statliga investeringar. Det görs i dag omfattande statliga satsningar för att ställa om svensk industri. Det är nu hög tid att vårt jord- och skogsbruk får motsvarande uppmärksamhet.

– Inom jordbruket har vi redan uppnått mycket, och nu strävar vi efter att ta nästa steg. Det är nödvändigt att öka investeringstakten redan nu, både när det gäller klimatanpassning och åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. Vi har viljan och innovationskraften, men det är inte rimligt att lantbrukarna ensamma ska bära kostnaden för en omställning som är avgörande för så många människor, säger Tomas Olsson, ordförande LRF Mälardalen.

LRFs regionförbund i Mälardalen är en av LRFs 17 regioner och omfattar Stockholms, Uppsala och Västmanlands län. Förtroendevalda och medarbetare i LRF Mälardalen jobbar med medlemsnyttan i fokus för våra 13 000 medlemmar.

Här kan du läsa mer.