LRF Mälardalen kritiserar Uppsala kommun för att ha glömt bönderna

Roberth Kihlin
Roberth Kihlin.

Landsbygden borde vara representerade i Uppsala kommuns näringslivsråd, en kommun som sett till antalet boende är Sveriges största landbygdskommun.

Det är UNT som har uppmärksammat bristen på lands bygdens representation i Uppsalas landsbygdsråd.

Mattias Jansson, mjölkbonde i Faringe, menar att det finns många exempel på frågor där företagare på landsbygden, som lantbrukare, borde få tycka till.

– Det är så konstigt att man säger att man ska bli Sveriges bästa lantbrukskommun och så finns inte livsmedelsindustrin representerad. Det rimmar dåligt, säger Mattias Jansson.

Roberth Kihlin, ledamot i LRF Mälardalens regionstyrelse sitter med i näringingslivsrådet i Västerås.

– Där kan jag berätta vilka konsekvenser olika beslut har för vår näring, som när vi har djur på marker där politikerna ska dra motionsslingor, eller i upphandlingar. Det påverkar oss så mycket, så då måste vi få vara med och tycka till, säger Roberth Kihlin.