LRF Nord förstärker personalstyrkan med sakkunniga

För att bli starkare i påverkansarbetet regionalt, kommunalt samt nationellt ur ett nordligt perspektiv har den nya operativa enheten LRF Nord nu förstärkts med fyra sakkunniga inom flera olika områden.

Den 7 juni sjösattes den nya operativa LRF organisation över hela Sverige och den nya enheten LRF Nord som sträcker sig över Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland bildades. Avsikten med omorganiseringen är en mer jämlik medlemsnytta över hela landet och ett kraftfullare påverkans- och kommunikationsarbete. Detta innebär att LRF Nord nu anställt fler sakkunniga.
– För att kunna bli starkare i vårt påverkansarbete regionalt och kommunalt samt också bli starkare i nationell påverkan ur ett nordligt perspektiv, så känns det mycket bra att vi har fler sakkunniga på plats, säger Annika Häggmark, vice regionchef i LRF Nord.

Fyra nya sakkunniga
LRF Nord har anställt två regionalt sakkunniga på heltid. Det är Annsofi Collin, regional sakkunnig Infrastruktur och Miljö som har lång erfarenhet av att arbeta inom LRF, både som förtroendevald och tjänsteperson med särskilt intresse för vatten- och miljöfrågor.
– Jag ser fram emot att jobba för att öka medvetenheten om de gröna näringarnas avgörande betydelse för att lösa de utmaningar som vi har globalt och nationellt. Vi kommer att behöva öka produktionen från jord, skog och vatten samtidigt som produktionsförutsättningarna globalt blir allt sämre, berättar Annsofi.

Annsofi Collin, regional sakkunnig Infrastruktur och Miljö LRF Nord.

Norrland är en av få platser i världen med tillgång till mark och vatten där man kan öka produktionen på ett hållbart sätt. För att det skall ske måste företagen ha långsiktiga spelregler och ökad lönsamhet.
–  Då kommer det behövas kunskap och förståelse för helhetsperspektiven i hela samhället. Det är en förflyttning som behöver ske inom många olika områden, en förflyttning som vi måste hjälpas åt att göra, säger Annsofi.

Jessica Ulander, regional sakkunnig inom Näringspolitik och Livsmedel LRF Nord.

Den andra tjänsten tillsattes Jessica Ulander, regional sakkunnig inom Näringspolitik och Livsmedel. Jessica är en skogsägande köttbonde och har tidigare arbetat på Skatteverket och som politisk sekreterare i Västernorrland.
–  Jag ser fram emot att stärka de fyra nordligaste länens röst inom näringspolitiken-både nationellt och inom EU för ökad nytta och bättre villkor för våra medlemmar. När det gäller livsmedel är både den nya nationella och de uppdaterade regionala livsmedelsstrategierna superviktiga för att nå målet om en ökad svensk livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad, säger Jessica.

På deltid har LRF Nord anställt Britta Liljeström som projektmedarbetare LRF i livsmedelsstrategin i Västernorrland på 50% samt Håkan Nilsson, Regional sakkunnig Livsmedelsproduktion i norr på 20%. Dessa kompletterar Karin Nolén, regional sakkunnig Skog och Vilt som innehaft rollen sedan tidigare.
–Vi har anställt dessa fyra, när de besitter djup och bred kompetens i de gröna näringarna och de är även väl förankrande i folkrörelsearbete. De här rekryteringarna innebär att vi kan göra större nytta för våra medlemmar, säger Gabriella Persson Turdell, regionchef i LRF Nord.