LRF om regeringens förslag att skjuta upp skatten: Ok, men viktigare med snabbt elstöd

Lars-Erik Lundkvist

Regeringens förslag att skjuta upp skatteinbetalningar kan vara välkommet för hårt trängda företag. Men det hade varit bättre med ett snabbt utbetalat elprisstöd. Det säger LRFs näringspolitiske expert Lars-Erik Lundkvist.

Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att skjuta upp skatten från 12 februari till 12 september 2023, samt öka antalet anståndsmånader från nio till tolv. Syftet är att ge företag större möjligheter att komma igenom en tillfällig, svår period med likviditetsbrist, skriver regeringen på sin hemsida.

Men från LRF är man inte odelat positiv till förslaget.

- I det uppkomna läget med försenad utbetalning av elprisstöd är det förståeligt att regeringen på annat sätt vill underlätta för drabbade företag. En uppskjuten skatt ska dock betalas i framtiden och nu är det angeläget att elprisstödet kommer på plats skyndsamt, säger LRFs näringspolitiske expert Lars-Erik Lundkvist.