LRF:s ordförande kommenterar statsministervalet

Idag har riksdagen röstat ja till talmannens förslag att Moderatledaren Ulf Kristersson ska bli Sveriges nya statsminister.

- Vi står inför en mycket viktig mandatperiod och den nya regeringen kommer att behöva fatta många viktiga beslut och jag välkomnar Ulf Kristersson som statsminister, LRF förväntar sig att Kristersson i sin regeringsförklaring kommer att understryka vikten av att säkra den svenska livsmedelsproduktionen, skapa förutsättningar för de gröna näringarna att producera klimatsmart energi samt öka självförsörjningen av insatsvaror. Regeringen behöver också lyfta skogsbrukets betydelse för energiförsörjningen, samhället och klimatet. LRF saknade formuleringar om jord- och skog i Tidö-avtalet, men imorgon har Ulf Kristersson ett gyllene tillfälle att slå fast hur viktig jord- och skogsbruket är för Sverige, i både freds- och kristid, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.  

Under det senaste året har kostnadsmassan för svenskt jord- och skogsbruk ökat med drygt 10 miljarder på årsbasis. Svenska frukt- och grönsaksodlare stänger ner sin verksamhet och djurbönderna oroas av de skenande elpriserna. LRF med närmare 140 000 medlemmar i det gröna näringslivet som står för 4 procent av BNP vill se att regeringen prioriterar en uppdaterad livsmedelsstrategi med fokus på ökad livsmedelstrygghet.

Idag tvingas svenska matproducenter minskar sin verksamhet vilket går stick i stäv med den livsmedelsstrategi som riksdagen beslutade om för fem år sedan

- LRF kommer att ställa krav på att regeringen agerar för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen, skapar förutsättningar för de gröna näringarna att producera klimatsmart energi samt ökar självförsörjningen av insatsvaror. Regeringen behöver också lyfta skogsbrukets betydelse för energiförsörjningen, samhället och klimatet. Den energi- och livsmedelsproduktion vi har i fredstid är i bästa fall den vi har i kris, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

För ett par veckor sedan lämnade LRF ett gediget energipaket till det nya regeringsbildarna som visar att svenskt jord- och skogsbruk kan producera 50 TWH energi, vilket motsvarar kärnkraftens elproduktion. LRFs energipaket är en viktig del i om vi ska klara omställningen och målen i Parisavtalet. Men också lyfta skogsbrukets betydelse för samhället och klimatet.

- I dessa tider av krig i Europa är det av yttersta vikt att regering och riksdag omedelbart beslutar om en uppdaterad livsmedelsstrategi med tydliga mål om ökad matproduktion och om ökad inhemsk produktion av viktiga insatsvaror som bland annat bränsle, mineralgödsel och proteinfoder, säger Palle Borgström.

Läs mer om LRF:s reformagenda här.