LRF säljer dotterbolaget Macklean

Efter 11 år inom LRFs sfär säljer LRF helägda konsultbolaget Macklean till konsultbolaget Vergenta.

– Macklean har varit ett mycket uppskattat konsultbolag inom LRF-koncernen, och levererar dagligen stort värde till företagen i det gröna näringslivet. Vi tror på Macklean men ser att bolaget kan utvecklas ännu bättre framåt med en industriellt mer lämplig ägare än LRF. Vi är övertygade om att vi med Vergenta som ny huvudägare ger bolaget ännu bättre förutsättningar att kunna växa och fortsätta leverera hög strategisk och affärsmässig nytta till olika delar av det gröna näringslivet, säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

Konsultföretaget Macklean startades 2011 med visionen att öka konkurrenskraften i livsmedelsbranschen. Bolaget har sedan dess utvecklats och erbjuder idag kvalificerad strategisk rådgivning till livsmedelsföretag, myndigheter, intresseorganisationer och andra företag kopplade till det gröna näringslivet. Bolaget ses som livsmedelsbranschens egna managementkonsulter, med stora kunskaper om t.ex. livsmedel, dagligvaruhandel samt tjänste- och intresseorganisationer i livsmedelssfären.

Vergenta är ett svenskt managementkonsultföretag som stödjer chefer och ledare inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Vergenta grundades 2006 i Stockholm med uttalat fokus på att tillhandahålla kvalificerat stöd till beslutsfattare och intressenter inom den offentliga, privata och ideella sektorn och finns idag etablerat både i Stockholm och Göteborg. Under dessa 15 år har Vergenta haft en stabil verksamhet med en successivt ökande efterfrågan.

Att LRF nu väljer att sälja Macklean till Vergenta är ett strategiskt och väl överlagt beslut, som fattats för att ge Macklean ännu bättre förutsättningar framåt.

– Som ägare har man alltid ansvaret att överväga i vilken mylla de verksamheter man äger behöver befinna sig för att de ska ha bra förutsättningar att utvecklas. Vi tror starkt på Macklean och att deras tjänster framåt blir ännu viktigare för att svenskt lantbruk, svensk livsmedelsproduktion och de gröna näringarna ska växa. Baserat på den övertygelsen har vi dragit slutsatsen att Macklean tjänar på att komma in i en större och mer industriellt lika kontext, säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

– Sedan i våras har vi i LRF letat efter en lämplig ny ägare som kan erbjuda en god och hållbar tillväxtmiljö för Macklean, och vi är väldigt glada att vi efter en utvärdering av flera möjliga aktörer nu har kommit överens med Vergenta. Vi är övertygade om att Vergenta är rätt framtida ägare för Macklean och att de erbjuder rätt miljö för en fortsatt god utveckling, för bolaget och dess mycket kompetenta medarbetare, säger Anna Karin Hatt.

– Förvärvet av Macklean ger Vergenta ett vasst konsultbolag med en stark spets och ett väletablerat varumärke i en växande framtidsbransch som vi idag inte verkar inom. Vi ser starka möjligheter till synergieffekter i våra affärer och vi är övertygande om att det finns en stor potential att vi tillsammans förstärker både resultat och tillväxt i såväl Macklean som Vergenta i övrigt, säger Hans Utbult, delägare i Vergenta.

Vergenta tar över rörelsen, personal, strukturkapital samt varumärket Macklean Strategiutveckling, från och med den 1/12 2022.

Eventuella frågor besvaras av:
LRF pressavdelning, 010-184 40 70
Hans Utbult, Vergenta, 070-305 26 66