LRF Ungdomens planer för 2023

Erica Eriksson på Kromsta gård berättar om gårdens uppfödning av stutar

11 november har LRF Ungdomen Gotland årsmöte i Halla bygdegård. Julia Österlund, ordförande, berättar om det gångna verksamhetsåret och det som kommer.

Under det gångna verksamhetsåret har ungdomsstyrelsen bland annat anordnat fältvandring och studiebesök på gårdar och på slakteriet i Visby. Intresset har varit stort och mest populära har studiebesöken varit.
– På studiebesöken kan man utbyta erfarenheter genom att se och höra hur någon annan har tänkt
och gjort. Det är väldigt värdefullt. Studiebesöken är dock ofta väderberoende, så det gäller att tänka till när de ska genomföras så det kan passa att så många som möjligt kan komma, säger Julia.

Efterlängtat maskinmingel

Coronapandemin har under de senaste åren gjort att styrelsen fått ställa om sin planering.
– Vi är en av de aktivare regionerna och har hunnit göra mycket när vi har kunnat, bland annat
ordnat innebandy en gång i veckan och after work, säger Julia.
Innan 2022 når sitt slut planerar de också för ett studiebesök på en gård. Ett efterlängtat maskinmingel som fått skjutas upp under pandemin står också på schemat.

LRF Ungdomen på Gotland arbetar också mycket med skolbesök på bondgårdar. De har i uppdrag
av regionstyrelsen att bjuda ut fjärdeklassare. Detta är något LRF Ungdomen på Gotland gjort under
många år.
– På det här sättet får barnen komma ut till en gård, träffa djuren, ställa frågor och lära sig mer om vikten av inhemsk produktion, säger Julia.

Buggkurs och fler studiebesök

Inför kommande verksamhetsår planeras en buggkurs och att fortsätta med de omtyckta studiebesöken. Om man vill påverka vad LRF Ungdomen ska arbeta med kan
man ta kontakt med styrelsen alternativt skriva en motion.

* Årsmötet inleds klockan 19.00 med sedvanliga årsmöteshandlingar som följs av middag och dj.