LRF välkomnar att regeringen kopplar ihop energi- och klimatpolitiken

RJ Stumsnäs

Sverige har potential att bli ett fossilfritt välfärdsland redo att försörja fler utanför Sveriges gränser med både mat och förnybar råvara.

Saknas det tillräckliga satsningar på det gröna näringslivet så finns det inga ordentliga förutsättningar för att trygga Sveriges beredskapsförmåga. Det försämrar också Sveriges förmåga att bli först i världen med den gröna omställningen inom jord- och skogsbruket.

- För att vara en handlingsplan är det få konkreta handlingar som gör skillnad i närtid för jord- och skogsbruket. Redan idag finns det exempelvis möjlighet att skala upp Sverige största förnybara energislag – bioenergin, säger Palle Borgström LRFs förbundsordförande.

Fokus på elektrifieringen är bra. El är avgörande för jordbruket idag och för vår gröna omställning imorgon. Men det enskilt viktigaste för att få ned jord- och skogsbrukets fossila utsläpp är ökad produktion av samt god tillgång till biodrivmedel till konkurrenskraftiga priser.

- Sverige kan och ska stimulera flera energikällor för att klara klimatomställningen. Nu är inte tiden att lägga alla ägg i en korg, oavsett om det är reduktionsplikt eller kärnkraft. Vi behöver även lägga mer av Sveriges största energislag i korgen, nämligen bioenergi. Det är så vi steg för steg kan byta ut det fossila, säger Palle Borgström LRFs förbundsordförande.

Det behövs offensiva satsningar för att möta klimatutmaningarna. Åtgärdspaket för byggande i trä visar på skogens stora potential att bidra till klimatnytta.

- Att regeringen nu planerar ett åtgärdspaket för byggande i trä är något LRF välkomnar. Utökat byggande i trä kräver ökad tillväxt av förnybar råvara från skogen och ett aktivt skogsbruk, säger Palle Borgström LRFs förbundsordförande.

Sveriges jord- och skogsbrukare odlar för en bättre morgondag. Sverige står inför en unik möjlighet att bli först i världen med den gröna omställningen och därmed bli ett föregångsland inom hållbar energi- och livsmedelsproduktion.

Många åtgärder för klimatet och miljön gör vi redan, en del får vi ersättning för, men mycket bekostar vi själva. Det som saknas idag är långsiktiga regler och att staten i närtid är villig att investera 20 miljarder årligen i jordbrukets gröna omställning. Regeringen kan använda LRFs gröna omställningsrapport för att lösa delar av klimathandlingsplanens utmaningar, avslutar Palle Borgström LRFs förbundsordförande.

Gröna omställningsrapporten hittar du här.