LRF Västerbotten står bakom Isak Froms (S) krav på regeringen

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbottens regionstyrelse
LRF Västerbotten står bakom Isak From (S), det skriver Lotta Folkesson i Folkbladet

LRF i Västerbotten ställer sig bakom Isak Froms krav på att regeringen skyndsamt inför en tillfällig generell avverkningsdispens i dyningarna efter stormen Hans, skriver Lotta Folkesson, LRF, i en debattartikel.

Stora volymer vidfälld skog efter stormen Hans ligger nu i Västerbottens inland. Hårdast drabbade är området mellan Norsjö och Malå där skog för hundratals miljoner kronor uppskattas ha blåst ned. Än så länge är den exakta uppskattningen av skadornas omfattning bara är i början av att kartläggas, men drönarbilder och fältbesök visar att det blåst ned mellan 500 000 och 1 miljon kubikmeter skog.

De som främst drabbas är givetvis skogsägarna. Enorma virkesvärden för enskilda skogsägare har gått till spillo och nu står de inför ett omfattande upprensningsarbete som i stor utsträckning kräver professionella insatser eftersom stormskadad skog är svårhanterlig och lätt kan leda till olyckor för den som inte är erfaren och observant. Och det råder tidspress. För att förhindra skadeinsekter ska den fällda skogen vara bortplockad innan den 15 juli, men för att över huvud taget få påbörja upprensningen krävs en godkänd avverkningsanmälan - och där är handläggningstiden 6 veckor.

Stormfälld skog

LRF i Västerbotten ställer sig därför bakom Isak Froms (S) krav på att regeringen nu skyndsamt inför en tillfällig generell avverkningsdispens. Precis som vid stormen Gudrun, år 2005, krävs det nu ett snabbfotat agerande från den statliga myndigheten. Det är viktigt att de drabbade skogsägarna får så mycket tid som möjligt att rensa upp under hösten, eftersom vinter och snö kommer försvåra arbetet. Får vi dessutom en blöt vår kommer tidsspannet krympas ytterligare.

Det ska poängteras att det dessutom råder brist på maskingrupper som kan avverka den fällda skogen. Avsaknaden på entreprenörer gör att vi lider av kapacitetsbrist i Västerbotten, och därför blir det ännu viktigare att de resurser som faktiskt finns kan fördelas ut under så stor tid som möjligt. Det kommer helt enkelt inte vara möjligt för alla berörda skogsägare att hantera detta först till våren.

Om stora volymer virke fortfarande ligger kvar på marken i slutet av nästa sommar kommer det i sin tur innebära förödande effekter för närliggande stående skog, eftersom skadeinsekter förökar sig i den färska döda veden. Vi hoppas därför att Peter Kullgren kan se till det akuta läget som skogsägarna befinner sig i, och förstår vikten av en snabb omställning för att underlätta för de drabbade att hantera situationen skyndsamt.

Läs Lotta Folkessons debatartikel här
"Vi ställer oss bakom Isak From - regeringen måste agera