LRFs Norrlandsgrupp vill undersöka fårnäringens utveckling

LRFs Norrlandsgrupp vill se över möjligheten att få med fårnäringen i de produktionsgrenar som idag får ta del av den nationella ersättningen. "Vi vill få fram underlag kring fårnäringens utveckling", berättar nyvalde ordförande Gunilla Kjellsson.

LRFs Norrlandsgrupp, som består av företrädare för LRF-regioner i norr samt för olika produktionsgrenar samlades den 12-13 oktober i Stockholm. Då hölls årsmöte och Gunilla Kjellsson, ordförande för LRF Västernorrland, valdes till gruppens nya ordförande. Jenny Karlsson, ordförande för LRF Norrbotten, utsågs till vice. I arbetsutskottet ingår även Håkan Nilsson, regional sakkunnig livsmedelsproduktion i Norr och CAP.

Fr v Gunilla Kjellsson, Jenny Karlsson och Håkan Nilsson.

Kan fårnäringen ta del av stöd?
Norrlandsgruppen jobbar huvudsakligen med att bevaka de nationella ersättningarna, men även stöd via EU, som kompensationsstödet, som utgår för de naturgivna nackdelar norra Sverige har. I den nationella ersättningen ingår i dag stöd per kilo livsmedel inom ett flertal produktionsgrenar, men fåren är inte med.
– Fåren är en viktig del i Norrland och vi ser att de minskar i produktion, vi behöver ett bättre faktaunderlag för att driva frågan, säger Gunilla Kjellsson.
– Men den ersättningen ska då komma från en utökad budgetram, så att pengar inte tas från de produktionsgrenar som redan omfattas av stödet, säger Håkan Nilsson.

Vill få bort ”öar” i områdesindelningen
Andra frågor som diskuterades på årsmötet var de sk ”öarna”. För ett antal år sedan ritades kartan om för vilka geografiska områden som skulle få ta del av stöd, och resultatet blev att ett antal ”öar” fick lägre ersättningar än omgivande områden, utifrån uppmätta temperaturskillnader. LRFs Norrlandsgrupp har länge arbetat för att rätta till dessa felaktigheter, men utan framgång. Arbetet fortsätter och inriktas i första hand på att få kartan för den nationella ersättningen ändrad.

Precisionsbrukande
Norrlandsgruppen hade även upp möjligheten att få ersättning för precisionsbrukande i norr, som är en miljöersättning inom CAP, som går till lantbrukare i nitratkänsliga områden. Det är idag bara sökbart söder om Dalälven. Likaså vill man se om miljöersättningar kan fås för mindre block som brukas. En viktig punkt är också att förstå hur det är räknat med kompensationsstödet i stödområde 3 och 4, som inte höjts på samma sätt som på andra håll. Norrlandsgruppen jobbar med den frågan. I nya CAPs grundvillkor finns bestämmelser om att man ska byta grödor, men ett problem i norra Sverige är att det inte finns så mycket grödor att alternera, jämfört med södra Sverige.
– De här reglerna fungerar inte så bra för norra Sverige, särskilt inte potatisodlare, och det har vi kommunicerat till näringsdepartementet, berättar Håkan Nilsson.

Många politiker anslöt
På träffen medverkade även en tjänsteman från näringsdepartementet, och till middagen anslöt inte mindre än 28 riksdagsledamöter.
– Då fick vi möjlighet att diskutera med respektive länspolitiker om de punkter vi identifierat att de behöver åtgärdas, berättar Gunilla Kjellsson.
Till sammankomsten hade en del föreläsare bjudits in. Det rörde en eftervalsanalys, beredskapsarbetet i Sverige, LRFs arbete med att påverka implementeringen av CAP med mera.