LRFs riksförbundsstämma - så gick det för Norrlandsmotionerna

Vy över Vindelälven och företaget Glassbonden, Västra Selet, Västerbotten - Stämmobild 2023

Tisdag till onsdag den 21-22 maj höll LRF sin årliga riksförbundsstämma, ute på Sånga Säby. Alla fyra Norrlandslänen hade varsin delegation på plats, och under dagarna behandlades inte mindre än 63 motioner.

Palle Borgström inledde stämman med fokus på framtidstro

- Framtidstro handlar inte om att hoppas att detta år kommer ge en rekordskörd, det handlar om att vi nu står inför en tid med roliga arbetsuppgifter. Roliga beslut som ska grundas på all den kunskap vi har samlat på oss. Vi står inför en tid som innebär nästan bara möjligheter. Det politiska intresset för jordbruket har ökat, inte minst genom beredskapsfrågan, gör att vi är högt upp på agendan, sade LRFs ordförande Palle Borgström när han inledde.

- Livsmedelsstrategin är på väg. Vi har stora förhoppningar om den, även om det är synd att det drar ut på tiden. Jag är övertygad om att det förslag som regeringen lägger fram kommer vara bra, och innehålla förenklingsförslag för att minska regelbördan. Just nu förhandlas finansieringen, och det behövs medel. Vi måste kunna se skillnad på gårdsnivå. Vi gör det vi kan för att påverka där det finns politiska öppningar, avslutade Palle innan han överlämnade klubban till stämmopresidiet.

LRFs konferensanläggning Sånga Säby utanför Stockholm
LRFs konferensanläggning Sånga Säby utanför Stockholm

Sju motioner från de fyra Norrlandslänen

Från de fyra Norrlandslänen fanns totalt sju motioner som behandlades under stämman. Två från Västerbotten, tre från Jämtland och två från Västernorrland. Den första motionen, "Livsmedelsstrategin" från Västerbotten, handlade om hur viktigt det är att den nya livsmedelsstrategin verkligen gör skillnad på gårdsnivå och att LRF verkligen arbetar för en sänkt regelbörda. Denna motion bifölls på stämman. Även Västerbottens andra motion som handlade om att bristen på mobiltäckning måste åtgärdas, även i Västerbottens inland, bifölls. 

Likaså bifölls Jämtlands motion "Tydlighet i gruvfrågan" som belyste vikten av att LRF tar tydlig ställning och arbetar för att förbjuda brytning i alunskiffer. Jämtlands andra motion handlade om finansieringen av framtidens jordbruk där förbundsstyrelsen uppdrogs att kartlägga jordbrukets finansieringsbehov och ta fram underlag för hur olika finansieringslösningar kan se ut. Denna motion bifölls. Jämtlands tredje och sista motion handlade om livsmedlens ursprung på LRF:s egna konferensanläggning Sånga Säby, och ansågs besvarad.

För Västernorrland blev utfallen av blandad kompott. Motionen "Fungerande stödutbetalningar" som handlade om att uppdra riksförbundsstyrelsen att utreda möjligheten att en del av CAP-ersättningarna ska kunna utbetalas i väntan på att kontrollen är slutförd. Denna motion bifölls. Däremot avslogs motionen "Skötsel av jordbruksmark" som föreslog att LRF skulle undersöka de positiva och negativa konsekvenserna av att införa ett skötselkrav på jordbruksmark för att bibehålla jordbruksmark. 

Guldnålen 2024 tilldelades Lotta Folkesson, Västerbotten, och Karin Perers, Avesta.
Guldnålen 2024 tilldelades Lotta Folkesson, Västerbotten, och Karin Perers, Avesta.

Lotta Folkesson, regionordförande Västerbotten, tilldelades Guldnålen

Under stämman delades Guldnålen ut. Guldnålen är LRFs finaste förtjänsttecken, en utmärkelse som går till förtroendevalda som gjort betydande insatser för medlemmarna och organisationen. I år fick två personer denna hedersamma utmärkelse, Lotta Folkesson och Karin Perers från Avesta.

Lotta Folkesson fick LRFs guldnål för sitt långa engagemang i LRF Västerbotten och i LRFs riksförbundsstyrelse. 2006 valdes Lotta Folkesson in som ledamot i LRF Västerbottens regionstyrelse och sedan 2017 är hon regionens ordförande.

Parallellt med detta har hon varit ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse åren 2012 till 2023 med uppdrag som ordförande för Medlem- och organisationsutskottet, ordförande för LRF Häst, ordförande för LRF Lokal mat och dryck, ordförande i Copa Cogecas Women’s Committee och ordförande för We Effect.

Nomineringen till Lotta Folkessons guldnål löd:

Lotta rimmar gärna i sina tal
Det gör en nominering trixig och hal

Så kom dagen då hon bestämde sig för att i Riksförbundsstyrelsen sluta
Hon har bävat för att känslorna skulle ta över och tårarna bara skulle spruta.

LRF vill bara uttrycka den tacksamhet vi känner
Under alla dessa år hon bidragit med sin energi och skapat vänner

Landet är långt och olika kulturer och förutsättningar  vi har
Det är en lärdom och sanning som hon lärt oss att alltid ha kvar.

Lotta fortsätter förstås med en del av sina uppdrag
Och det är bra för alla oss som är med i dessa lag.

Förväntningarna hos våra medlemmar är höga
Och Lotta möter dem med närhet, allvar och glimten i sitt öga

Oavsett om det handlar om livsmedelsproduktion, växtodling skog eller häst
Är det medlemskontakterna hon prioriterat allra mest

Lotta är bra på att människor lyfta, skola in och dona
Trots att hon på scenen är en första klassen primadona!

Lotta har inom organisationen ett stort oegennyttigt arbete lagt
Hon är väl värd en guldnål och all dess prakt

 

Missade du LRFs riksförbundsstämma men gärna ser den i efterhand?
Se stämman i efterhand här