Många lantbrukare har ansökt om krisstöd från det statliga stödpaketet

Ansökningstiden för det statliga stödpaketet för den som haft ökade kostnader till följd av det försämrade omvärldsläget har nu gått ut. Preliminära siffror visar att behovet är stort, då många lantbrukare har nyttjat möjligheten att få stöd under krisen.

Den 20 september stängde möjligheten att söka stöd för företag verksamma inom delar av animalieproduktionen och växthusnäringen. I en sammanställning från Länsstyrelsen har 13 576 ansökningar från lantbruket kommit in under perioden, ansökningar som motsvarar 1,56 miljarder kronor.  

Sammanräknat med de tidigare ansökningarna inom fjäderfäsektor – som uppgår till ca 280 miljoner kronor – landar därmed enligt tidiga siffror det totala beloppet på totalt 1,84 miljarder av den totala budgeten på ca 1,9 miljarder.  

LRFs näringspolitiske rådgivare Lars-Erik Lundkvist, säger:

– Antalet ansökningar visar att många har utnyttjat möjligheten att få hjälp i krisen. Det är ännu preliminära siffror, men den totala summan som ligger mycket nära totalbudgeten på ca 1,9 miljarder visar att behovet av ekonomiskt stöd i lantbruket är mycket stort.  

Fotnot: Resterande belopp – upp till de avsatta 3,2 miljarder i statens stödpaket – är vikta för dieselskatteåterbetalning, nationell ersättning och yrkesfisket.