Markhotellet som får alla att växa

På Öjebyn Agro Park har det i år anlagts ett markhotell med totalt 42 odlingsbäddar i hopp om att inspirera fler till att börja odla kommersiellt samt öka kunskapen om odling. Här ska både växter och människor få möjlighet att växa.

Grönsaker, snittblommor och gröngödsling växer nu för fullt i de fasta odlingsbäddarna i markhotellet på Öjebyn Agro Park*.  Här får odlare som inte har tillgång till mark och maskiner eller som vill bredda och fördjupa sina odlingskunskaper möjlighet att hyra bäddar.

– På markhotellet används odlingskonceptet market gardening som innebär att odlingen sker i fasta bäddar med stort fokus på en aktiv och levande jord för hög avkastning på liten yta. Systemet är vanligt i hemträdgårdar, men nytt för oss på Öjebyn Agro Park, berättar Hanh Huynh som är hortonom och utvecklingsansvarig för trädgården.

Här kan intresserade kommersiella odlare hyra odlingsbäddar.

Markhotellet är en demonstrationsodling samt en del i projektet Arctic Greens. Ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och Piteå kommun med syfte att öka företag inom trädgårdsnäringen samt öka förutsättningarna och lönsamheten inom trädgård. Utöver den odlingstekniska delen med markhotellet, så är tanken att odlare även ska få hjälp med försäljningskanaler. Årets kommersiella skörd kommer att säljas via i en gårdsbutik på Öjebyn Agro Park med självbetjäning i slutet av augusti.

– Om det framgent skulle visa sig att det här markhotellet fungerar kommer vi bygga ut och utveckla det som koncept ute i länet, så att vi kan samla och sprida kunskap, säger Hanh Huynh.

Ulrika Hedberg som odlar på markhotellet bland hennes potatis av sorten Jämtlands vit.

Hon odlar kulturarvsorter
En av de som nappade på konceptet var Ulrika Hedberg som här odlar olika typer av kål, morötter, rödbetor och sockerärtor på mer än hälften av odlingsbäddarna.

– Jag är väldigt odlingsintresserad och har odlat småskaligt under fem års tid både hemma i trädgården och på min mormors gård. Men min odling har blivit större och nu behöver jag även hjälp med att sälja det jag odlar, så det här konceptet passade mig jätte bra, berättar Ulrika.

Mycket av det Ulrika odlar är kulturarvssorter av potatis, ärtor, bönor och broccoli.

– Vi har haft kulturarvsorter i generationer och som gått i arv och jag tänker att det måste vara de bästa man kan odla.  Jag vill se vilken gröda som är godast och även samla frön, säger Ulrika.

Svartbjörsbyn är Norrbottens lanskapsärta och ingår även bland kulturarvsorterna.

Odling i ett förändrat klimat
I några av Markhotellets bäddar driver Agro Park egen försöksodling med pumpor, sötpotatis och frilandsgurkor som är lite mer värmekrävande grödor. Bakgrunden till det är temat  på årets Öjeby Lantbruksmässa, ”Lantbruket i ett förändrat klimat”, som gick av stapeln 24-25 augusti.

*På Öjebyn Agro Park utanför Piteå driver Hushållningssällskapet Norrbotten försöksodlingar och projekt med koppling till lantbruk, trädgård, livsmedel och landsbygdsutveckling av olika slag.