Med samverkan kan man komma långt

"Ska vi möta framtidens olika utmaningar så ser jag att ökad samverkan är snabbaste vägen framåt och också mest resurseffektivt både med kunskap och ekonomi."

Med samverkan kan man komma långt det visar man på när man invigde den nya fiskvägen Vistafors vattenkraftverk Norr om Ulricehamn i Ätran.

Rädda Åsundenöringen är ett projekt där vattenkraftsägare, kommun, fiskeintresse, vattenråd, myndigheter med flera har samverkat för att få till en lösning för vandrande fisk och samtidigt producera el.

Som ordförande i vattenrådet ser jag mycket positivt på projektet och hoppas det kan bli inspiration och förebild till fler liknande projekt.

Ska vi möta framtidens olika utmaningar så ser jag att ökad samverkan är snabbaste vägen framåt och också mest resurseffektivt både med kunskap och ekonomi.

Kommungrupperna kommer att vara viktiga i det framtida arbetet kring miljö, klimatutmaningar och möjligheter.

Wanja Wallemyr
Ordf. Ätrans Vattenråd