Möjligheter för mjölknäringen i Stockholms län

Så var rubriken på den mini-konferens som landshövdingen och Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd in till den 31 maj. Platsen var Tessinska palatset i Stockholm (landshövding Sven-Erik Österbergs residens). Inbjudna var mjölkproducenter, förädlare, konsumenter, rådgivare och finansiärer. Detta för att skapa kontaktytor för utveckling och nya affärsmöjligheter för mjölkproduktionen i Stockholms län.

Kvällen inleddes med ett välkomstanförande av länsöverdirektören Åsa Ryding, där hon på ett mycket fint sätt lyfte vikten av livsmedelsproduktion och framför allt mjölknäringen i länet.

I ett samtal mellan mjölkproducenten Anette Gustawson och Victoria Thuillier, LRF Mjölk, fick deltagarna lyssna på mjölkproduktionens betydelse och vikten av odling av vall, koldioxidbindning, biologisk mångfald och mycket mer.
Lantbruksdirektör Ulrika Lundberg informerade bland annat om att det i dagsläget finns cirka 30 mjölkföretag och 3000 kor i länet. För att alla boende i länet skulle kunna dricka ett glas mjölk om dagen, producerad i länet, skulle det behövas 126000 kor. Det är långt till självförsörjning av mjölk.

Därefter blev det i diskussion i grupper om ekonomi och finansiering, gårdsnära förädling, regelförenkling, kompetens, hållbar livsmedelsproduktion och mindre mejerier. Dessutom bjöds det på lokalproducerade hamburgare och som dessert serverades en sorbet gjord av vassle.

Det är fantastiskt att få uppleva att Länsstyrelsen i Stockholm står och tackar för den mjölk som produceras i länet och höra deras önskan om att hitta konkreta möjligheter för att bli fler.

Den här mini-konferensen var en del av länets livsmedelsstrategiarbete.