Mona Holmsten lämnar LRF - går i pension efter 18 år

Mona Homsten

Mona Holmsten, som både varit medlemschef på riksförbundet och regionchef i Mälardalen, har nu efter 18 år på LRF gått i pension.

Vad är det som är bra med LRF?

- Något som är fantastiskt med LRF är att LRF utgörs av människor – medlemmar, förtroendevalda och kollegor, vars engagemang utgör kraften i organisationen. Så förutom att jag fått jobba med frågor som är viktiga på riktigt, så tar jag med mig minnen av alla människor som jag träffat och samarbetat med under åren. Ett stort tack till er alla!

Helena Åkerberg Hammarström, regionchef för LRF Mitt, värdesätter det stöd som Mona varit:

- När jag axlade rollen som regionchef för LRF Mitt är jag tacksam över att jag hade förmånen att få ha Mona som en värdefull resurs med all sin kunskap och viljan att bidra till att ge oss de bästa förutsättningarna för att lyckas framåt.

Per Pettersson, ordförande för LRF Mälardalen, betonar bland annat hur fast förankrad Mona är i folkrörelsen:

- Mona är klok, tydlig och har fötterna rejält nerborrade i folkrörelsen, säger Per Pettersson.

Läs Monas krönika

År 2004 bildade vi regionförbundet LRF Mälardalen av de tre länsförbunden i Stockholm, Uppsala och Västmanland. Mycket har hänt sen dess, både för de gröna näringarna och i organisationen LRF. Några exempel: Goda år med stora skördar och år med katastrofal torka och även stora skogsbränder som följd. Ekonomiska kriser orsakade av omvärlden och beslut i politiken som inte alltid gått vår väg. Men också bra politiska beslut som bidrar till utveckling av de gröna näringarna, där till exempel livsmedelsstrategin är en viljeinriktning åt rätt håll, även om vi tycker det går sakta. Vi har ett ökat fokus på att bli fossilfria i lantbruket. Sveriges konsumenter gillar oss bönder och andel svenskt i handeln har ökat. Vi som företagare har blivit än bättre på att agera på en marknad och lämnat rollen som leverantör. Och vi har blivit digitala både i branschen, men också på det sätt du som medlem allt oftare möter LRF.

Under olika perioder har LRF som organisation erbjudit dig som företagare, utbildningar och nätverk för att stötta dig i företagarrollen. Vi har drivit projekt av många olika slag till gagn för utvecklingen av företagandet. Men vår kärnverksamhet, det vill säga att skapa så goda villkor och bra förutsättningar som möjligt för företagare i de gröna näringarna, har ändå varit huvudfokus under alla år och är så även framåt.

LRF är en fantastisk plattform för påverkans- och förändringsarbete. Vi blir lyssnande på, sen kanske vi inte alltid får exakt som vi vill, men min erfarenhet är att genom att vi bjuder in till dialog och bidrar med fakta, är välkomna till politiker, myndigheter och många andra organisationer. Det är en fantastisk styrka och ett förtroende att förvalta framåt.

Något som inte ändrat sig nämnvärt sen 2004, om jag generaliserar, så är det kunskapen om de gröna näringarna hos beslutsfattare. Den är ibland ganska låg, så här har LRF fortsatt en viktig roll. Även om jag i år, sen kriget i Ukraina startade, noterat att det är fler som förstått att köper man inte svensk mat i vardagen så finns det ingen svensk mat när det blir kris.

År 2004 började jag jobba i LRF Mälardalen och har sedan dess fått förmånen att arbeta både regionalt som regionchef och på riksförbundet som medlemschef. Det är klart att jag inte varit kvar i LRF i 18 år om det inte varit en fantastisk organisation att jobba i, men det har också inneburit att jag har fått jobbat med det som är viktigt på riktigt för mig (och för alla människor): maten, skogen, bioenergin och en levande landsbygd.

LRF är människor - medlemmar, förtroendevalda och kollegor - vars engagemang utgör kraften i organisationen. Jag tror också att det faktum att vi företräds av företagare i första hand är en framgångsfaktor för LRF som intresse- och företagarorganisation.

Nu är det dags för mig att gå i pension. Jag tar med mig många goda minnen av det vi jobbat med, men framför allt av alla möten med er som jag träffat och samarbetat med under åren. Tack till er alla!

Och till dig som ännu inte engagerat dig i LRF, så kan jag varmt rekommendera det.

Mona Holmsten