Möte i Fagersta om svinpest och skogsfrågor

Ett femtiotal personer deltog i möte i Fagersta om svinpest och skogsfrågor.

På initiativ av Mellanskog och med medverkan av LRF Dalarna och Mälardalen samlades uppskattningsvis ett femtiotal personer i Fagersta för att ta del av information om svinpesten och dess påverkan på skogen och skogsbruket.

Mellanskogs ordförande Karin Perers stod som värd för mötet och välkomnade alla till Fagersta, trots de tråkiga omständigheterna.

Mötet gav svar på vissa frågor

Michael Arvidsson, vice ordförande i LRF Dalarna, var på plats och sammanfattade sina tankar om mötet.

– Det är bra och viktigt att samlas i en svår tid även om det i det här läget inte är möjligt att få svar på alla frågor. Jag upplevde att mötet bidrog till förståelse för varför det inte är möjligt att få svar då det framgick hur komplext situationen är, berättade Michael Arvidsson.

Åsa Sikberg, ledamot i LRF Mälardalens regionstyrelse var också  på mötet i Fagersta. Hon sammanfattade sina intryck.

– Det var ett välplanerat möte av Mellanskog som gav skogsägarna direkt information från myndigheterna som är inblandade i att lösa smittan samt skapa verktyg för att skogsägarna ska kunna få ersättning för konsekvenser av smittzonsrestriktionerna som drabbar deras uteblivna intäkter och möjlighet att bruka sin skog. Samt att LRF och Mellanskog visade upp för medlemmarna att vi samverkar med myndigheter och regeringskansliet för medlemmarnas bästa, sammanfattade Åsa Sikberg.

Michael Arvidsson och Åsa Sikberg.

Kärnområdet ska stängslas in

Helena Sixtensdotter, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral, hade en central roll i mötet. Nyheten från Jordbruksverkets sida var att kärnområdet där smittade vildsvin har hittats ska stängslas in. Det är ett 90 kvadratkilometer stort område. Till stor del tror man att befintligt viltstängsel kan användas men man kommer också behöva sätta upp nya delar stängsel och nu planeras för utförande av det. Det kommer dock sannolikt ta månader innan hela stängslet är klart. Planen är alltså att låta vildsvinen innanför stängslet dö ut och utanför fortsätter man jaga och använda fällor för avlivning. När väl instängslingen är gjord tror Jordbruksverket att det kan bli lättare att delge dispenser. En annan viktig information från Jordbruksverket var att det finns inga nya indikationer på utökning av det smittade området, vilket, enligt dem är över förväntan.

Som svar på frågan om hur situationen ser ut gällande jakt inom området (exklusive kärnområdet) svarade Helena Sixtensdotter att jägare får i år se till att bli inbjudna till andra områden för älgjakt. Hon förtydligade också att anlagd väg får man på både i och utanför området.

Helena Sixtensdotter berättade också att dispensansökningar hanteras individuellt, och ett verktyg för att ansöka om dispens ska göras tillgängligt i morgon fredag. 

Arbete om ersättningar pågår

Simon Westberg, politisk sakkunnig hos landsbygdsministern berättade om det arbete som nu görs angående ersättningar i samband med svinpestutbrottet. Lagens syfte, berättade han, är att ersättning ska ges och att nu måste allt praktiskt ombesörjas. Det är arbetet som pågår. Regeringen får inte säga åt myndigheten vad den ska göra utan regeringen stiftar lagar som myndigheterna omvandlar i praktiken.

Syftet med epizootilagen är att samhället ska stötta med inkomst- och produktionsbortfall. Nu måste vi utforma regler, men det tar tid, berättade Simon Westberg. En missuppfattning, menade han, är att det inte finns några pengar i nya budgeten. Då det ska vara en rättighet att få ersättning så måste budgeten korrigeras i efterhand när man vet hur mycket ersättning som krävts. Det finns med andra ord inte fastlagt i budgeten som precis har fastlagts. Men Simon Westberg menade att alla berörda ska känna sig trygga med att man kommer få ersättning utifrån lagstiftningen som är till för att skydda, och han ber om visst tålamod.

Vad gäller ersättningar meddelande Helena Sixtensdotter att lagen är tydlig vad gäller tamdjur, men däremot inte lika tydlig för andra näringar som skogs- och besöksnäringen.

Vi måste hjälpas åt

Mellanskogs ordförande Karin Perers avslutade mötet med en uppmaning om att vi måste hjälpas åt, vilket också var den atmosfär som präglade mötet. Det blev många frågor under kvällen och tyvärr få svar, men ändå ett stort ansvarstagande från alla, såväl myndigheter som de skogsägare som nu drabbas hårt av restriktionerna till följd av svinpesten.

För mer information om afrikansk svinpest se Jordbruksverkets webbsida.

Jordbruksverket har nu öppnat sin e-tjänst där det går att söka om undantag från restriktionerna.

Mötet går att se här i efterhand.