Nä man behöver inte vara gammal bara för att man är tjock!

Tillsammans med Södras ekolog Klara Joelsson, gjordes en vandring i Råstjärnskogen, Landvetter,. En bra och intressant kväll som visade på vad skogen erbjuder.

En vandring i Råstjärnskogen, Landvetter tillsammans med Södras ekolog Klara Joelsson fick deltagarna med sig ett och annat bland annat om träds tjocklek.


Barken är ett hem för många små kryp. Foto: Birgit Jönsson.

I det här fallet gäller det granar. Ofta tror man att det är tjockleken på trädet som avgör åldern men den villfarelsen tog Södras ekolog Klara Joelsson ur den stora skaran deltagare vid vandringen i Råstjärnskogen i Landvetter. Träd som ser rätt ynkliga ut och varit undertryckta av storskogen är ofta biologiska rariteter. Inte minst lavarna på stammen som kräver lupp för att ses.

Av diverse anledningar är Råstjärnskogen inte gallrad eller avverkad på många år. Det är ett stort område som utvecklats fritt med mycket godis i den döda veden för insekter och fåglar.

Vi behöver den här typen av biotoper men det är inte den enskilde markägaren som ska stå för kostnaden. Markägarna ska ha rejält betalt när så här mycket marks avsätts för fri utveckling.

En bra och intressant kväll som visade på vad skogen erbjuder. De frivilliga avsättningarna i produktionsskogen är ju något som skogsägaren gör för den biologiska mångfalden.

En gång sågades förresten stockarna i skogen. Det finns en del rester från en gammal såg kvar i området.

Birgit Jönsson