”När omvärlden är rörlig står LRF stadigt”

LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt tog i sitt stämmotal bland annat upp det kritiska läget i världen och hur det påverkar frågorna kring livsmedelsproduktionen i Sverige och världen.

Ärade stämmovänner, lyssnare som följer oss via webben.

En klarblå himmel som möter ett blommande rapsgult fält. Blundar man kan man nästan känna doften, och höra surret av humlor på jakt efter pollen. Den bilden har nog många av oss en relation till. En bild som många av oss håller nära hjärtat. En hoppfull bild. Men också en som de senaste månaderna fått en helt ny innebörd. Gult och blått. Färgerna i Sveriges flagga. Och Ukrainas.

”Det är ju lite läskigt, men vi jobbar på”, sa den ukrainske lantbrukaren Vitalji i Sveriges Radio för några veckor sedan. Vitalji som sedan Rysslands massiva invasion av Ukraina tvingas bära skyddsväst när han kör sin traktor på de oändliga fälten i det land som kallas Europas kornbod.

Just nu befinner sig våra kollegor, de ukrainska bönderna, under ständigt hot från nya attacker och från faran att köra på oexploderad ammunition.

Mat livsviktigt i kris och krig

Att ryssarna alldeles särskilt riktar in sig på att förstöra förutsättningarna för det ukrainska lantbruket är fruktansvärt. Men det är ingen ny metod i krig. För tillgången till mat är ju livsviktig, särskilt i kris och krig.

Både coronapandemin och Rysslands krig mot Ukraina har påmint oss, och många andra, hur viktigt det är att man har en god beredskap och en robust livsmedelsförsörjning. Det gäller i Ukraina. Men också i Sverige.

Här hemma, i vårt land, har många – äntligen – börjat se det vi vet och påtalat så länge: att lantbruket och livsmedelsproduktionen inte kan tas för given. Att det lantbruk vi vill ha i kris måste finnas och må bra också i fred. Att det våra medlemmar producerar – oavsett om det är livsmedel eller energi – inte är en isolerad ö, utan ett centralt kugghjul i både samhällets och försvarets maskineri.

Förhoppningsvis kommer det som sker nu sätta våra frågor i ett annat ljus framöver. För det behövs.

För vi som är samlade här idag vet att jord- och skogsbruket behövs för att skapa en bättre framtid. Att vi är en nyckel till mycket av det vi som land vill och måste åstadkomma. Jag återkommer till det.

Kraft och gemenskap

 Men först: som jag har längtat efter den här dagen! Digitalt är bra, men live är bättre. Att få stå ute på trappan tillsammans med Palle och ta emot er och känna värmen i era ögon och era händer. Att se er här inne – öga mot öga – och känna vårt fysiska stämmorum fyllt av den kraft, gemenskap och det engagemang som är så kännetecknande för oss i LRF. Det här är min första helt fysiska riksförbundsstämma sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för LRF för snart tre år sedan. Det gör inte direkt mina förväntningar på den här stämman mindre! Det känns, kort och gott, fantastiskt bra att se er här idag.

Lika fantastiskt är det att vi möts här, på den nygamla plats vi befinner oss på. För idag är det inte bara solen som lyser över Sånga. Idag skiner Sånga i sig själv i sin vackra nya skrud. Där skogen, jorden, vattnet och djuren – allt som våra medlemmar är och det vi företräder – fått ge inspiration till den nya inredningen.

Sånga är så mycket mer än bara en konferensanläggning. Det är en samlingsplats för en hel rörelse. Här samlas LRF Ungdomen, den nya generationen förtroendevalda som kommer bära våra värden, vårt engagemang och vår historia vidare in i framtiden. Här samlas riksförbundsstyrelsen för att fatta viktiga strategiska beslut som kommer forma den gröna framtiden. Här utbildas tjänstepersoner i de gröna näringarnas förutsättningar. Här möts stämman, LRFs högsta beslutande organ. 

Här, i väggarna, sitter en stark kultur, och på stolarna framför mig sitter ni, starka företrädare för en av Sveriges allra viktigaste näringar. Jag hoppas att nya Sånga, en mötesplats som ska sjuda av värme och liv, kommer bidra med det lilla extra till oss den här stämman.

Många tuffa utmaningar

Vi lever i en orolig tid, med många stora förändringar som påverkar oss samtidigt. Ingen av oss vet hur länge kriget i Ukraina kommer pågå. Ingen av oss vet hur mycket och långvarigt den globala livsmedelsförsörjningen kommer påverkas av handelsstoppet från ”Europas kornbod”. Ingen av oss vet om vi verkligen är igenom Covid19-pandemin. Men vi vet att klimatförändringarna fortsätter med oförminskad kraft.

En lantbrukare är van vid att hantera och parera väder och vind i sin verksamhet. Men den senaste tiden har man behövt parera den ena tuffa utmaningen efter den andra. Och man gör det på ett helt remarkabelt sätt. Det är tufft, men vi ska ta oss genom det tuffa tillsammans. 

Vi lever i en orolig tid, och i en rörlig omvärld. I det riktar allt fler, både här hemma och i omvärlden, alltmer fokus på livsmedel. På maten vi ställer på bordet. Det finns flera orsaker till det:

Dels de rent ekonomiska och praktiska konsekvenserna, förstås – av höjda matpriser, sanktioner, ökade drivmedelspriser. Det syns i företagens resultatrapporter, det märks i enskilda människors plånböcker.  Dels rent emotionella skäl, för vi i Sverige är ju vana vid att kunna äta vad vi vill, ha råd att äta det vi känner för, även om just det också har sina utmaningar, särskilt ur hållbarhetssynpunkt. 

Men fler tänker också på maten från samhällets perspektiv, och en del undrar: skulle även Sverige kunna blir ett land där det glesnar i butikshyllorna, där det kan bli kö till livsmedelsbutiken, eller i ett krisläge till och med ransonering av mat? Fler förstår att den mat våra medlemmar producerar är fundamental, rent av livsviktig.

En lagårdsport på glänt

Det svenska jord- och skogsbruket är en framtidsbransch. Betydelsen av det våra medlemmar kan och vill kunna producera mer av har inte minskat, utan tvärtom ökat, av det vi nu upplever: Våra medlemmars produktion behövs mer för att stärka Sveriges försörjningstrygghet och öka vår självförsörjningsgrad.

Den behövs mer för att minska vårt beroende av fossila bränslen och stärka vår egen produktion av inhemskt producerad förnybar energi. Den behövs mer för att trygga inte bara våra egna, utan också andras behov, av att kunna ställa hållbart producerade livsmedel på köksbordet. Den behövs mer för att ställa om till de hållbara samhällen som världen måste ställa om till, för att säkra goda livsbetingelser för fler.

Många viktiga insikter växer just nu. Det står bildligt talat en lagårdsport på glänt, som vi ska knuffa upp för att på allvar förbättra förutsättningarna för svenskt lantbruk.

Ska vi lyckas med det behövs ett stort och starkt LRF som kraftfullt företräder jord- och skogsbrukets frågor. En organisation som är tydliga i sina krav, sammansvetsade i sin rörelse, och skarpa i sitt agerande.

En organisation som verkligen har förmåga att bidra till att skapa de förutsättningar som krävs för att svenska lantbrukare ska kunna ta ett redan ledande svenskt lantbruk ännu mer in i framtiden. Lantbrukets ställning växer i samhällsdebatten. Det gör vår roll, och LRF som organisation, ännu viktigare. Det gör behovet av vår styrka ännu tydligare.

Positivt resultat

Och apropå styrka: När vi stängde bokslutet för 2021 kunde vi konstatera att LRF på många sätt just stärkts det gångna året, 2021. Den finansieringsmodell som vi har valt i LRF hade medvind 2021. Vårt ekonomiska resultat blev väldigt bra. Det vi valt att göra under året har resulterat i att LRFs finanser stärkts. 

LRF är Sveriges största företagarorganisation. Vi företräder våra medlemmar och verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Men vi är också en affärskoncern, med en egen affärsverksamhet och en egen finansförvaltning. Vår finansieringsmodell består av tre delar:

För det första: av medlemsintäkterna från våra företagarmedlemmar, personmedlemmar och våra organisations- och intressemedlemmar. För det andra: av avkastningen från våra fem dotterbolag. Och för det tredje: av avkastning från våra finansiella placeringar.

LRFs medlemsintäkter var stabila 2021, och uppgick till 217 miljoner kronor. En viss minskning i antalet medlemmar uppvägdes av en något ökad medlemsavgift. Även affärsverksamheten hade ett bra år. Sammantaget redovisar våra fem dotterbolag ett positivt resultat på 28 Mkr (-26 Mkr). Fyra av dem – LRF Media, LRF Samköp, Sigill Kvalitetssystem och Macklean – levererar tillsammans ett positivt resultat om knappt 53 (52,7) miljoner kronor.

Och det har, 2021, varit full fart i våra dotterbolag:

Under året har LRF Media gjort om sin affärstidning ATL till en ny, snygg och späckad produkt - både digitalt och i pappret. Land Lantbruk fortsatte utveckla veckomailen till alla medlemmar i LRF som anmält en e-postadress, med värdefullt exklusivt material till våra  medlemmar. Och Lantbrukspodden återkom med förstärkt kraft. 

I Macklean har konsulterna bistått värdefulla kunder som vill göra hållbara affärer i framtidens lantbruk, skogsbruk och livsmedelskedja. 

Sigill har fått en ny VD och nu pågår ett spännande strategiarbete som vi kommer se resultaten av framöver. Att vara hållbar ska vara enkelt, och göra skillnad – vilket Sigill har bestämt sig för att bana vägen för framåt. 

LRF Samköp vill jag lyfta lite extra. De gjorde nämligen en ”all time high” 2021, vilket syns i den höga nyttjandegraden på deras avtal, och en fin avkastning under året. 

Men pandemin har förstås inte gått vår affärskoncern obemärkt förbi. Främst drabbat har konferensverksamheten här på Sånga varit, vilket är skälet till att Sånga 2021 landade i ett negativt resultat om -23 (-81) miljoner kronor. Men som ni vet: vi tror på Sånga, och 2021 inledde vi en nysatsning vilket innebar att vi i september kunde öppna nya Sånga, med en utvecklad profil och en affärsmodell som har förutsättningar att vara lönsam, samtidigt som vi tydligare lyfter fram positiva värden inom jord och skog. 

Se er gärna omkring, om ni inte redan gjort det, här på nya Sånga, för Sånga har verkligen blivit otroligt fint. Och kom gärna tillbaka, professionellt eller privat, och ta gärna med er ett bra sällskap.

Utvecklad investeringsverksamhet  

Under 2021 har vi i inom ramen för vår affärsverksamhet också utvecklat vår investeringsverksamhet inom det nya varumärket LRF Ventures – en investeringsverksamhet som bedrivs som en del av LEAB, inte i ett eget dotterbolag, där syftet är att skapa både ekonomisk och strategisk avkastning, till LRF och våra medlemmar. Inom ramen för LRF Ventures har vi 2021 investerat i fyra spännande bolag som är med och driver utvecklingen av framtidens lantbruk: 

Vi har investerat i bolaget Ecotype – som erbjuder ett digitalt hjälpmedel för skogsägare att övervaka, planera och kontrollera sin skog. 

Vi har investerat i NitroCapt -  som utvecklar och kommer producera fossilfri mineralgödsel. Vi har investerat i Irriot, som erbjuder avancerade, solkraftsdrivna och trådlösa system för smart bevattning. 

Och vi har investerat i Acamp - en plattform för såväl markägare som småföretagare, inom exempelvis lokal mat och dryck eller naturturism, där de kan marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster till en bredare publik. Lite som ett Airbnb, fast för markägare och småföretagare.

Jag är glad och stolt över att vi och våra dotterbolag har lyckats parera och hantera pandemins utmaningar, och samtidigt tagit vara på viktiga affärsmöjligheter under 2021

Kan leverera stark medlemsnytta  

Vad gäller LRFs finansiella placeringar så lyckades vi i vår finansförvaltning 2021 skapa en helt makalös avkastning på vårt kapital om hela 21,4 (9,5) procent på årsbasis. Det innebär att vi har haft en avkastning om 10,7 (7,8) procent på rullande 10 år. I kronor och ören betyder det hela 1,14 miljarder kronor i avkastning 2021.

Tillväxten i vår finansiella portfölj har varit rekordstor, vilket beror på en stark finansmarknad och ökade värderingar på börserna, vilket också ökat värdet på LRFs tillgångar.

När vi slår ihop de tre delarna i vår finansieringsmodell  – medlemsintäkterna, avkastningen från dotterbolagen och avkastningen i vår finansförvaltning – redovisar LRF ideell förening 2021 ett negativt resultat om -13,7 (7,3) Mkr, och LRF-koncernen ett positivt resultat om hela 909 (133) Mkr, efter skatt.

Med det oerhört starka ekonomiska resultatet i ryggen är vi stärkta och kan känna oss trygga i att vi, helt oberoende, kan fortsätta bedriva en mycket stark verksamhet för våra medlemmar och leverera en mycket stark medlemsnytta. Samtidigt som vi med förra årets resultat rustar oss för att kunna hantera sämre tider. LRF är en stark organisation som står väl rustad för framtiden.

2021 har vi också arbetat intensivt för att på olika sätt säkra att vi som arbetar operativt i LRF lägger vår kraft, tid och resurser rätt. Vi befinner oss mitt uppe i arbetet med att utveckla Framtidens folkrörelse. Vi arbetar vidare med att utveckla vår medlemsmodell.  

Vi har under året gjort en grundlig genomlysning av vår organisation inom ramen för det vi kallar Projekt Diamant. Det arbetet har landat i ett långsiktigt och framåtsyftande utvecklingsprogram, som riksförbundsstyrelsen ställde sig bakom i december 2021, som kommer stärka LRF, ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Med det utvecklingsprogrammet, som vi sjösätter om bara någon vecka, kommer vi utveckla vår operativa organisation så att den blir ännu mer snabbfotad, ännu mer framåtlutad och ännu mer nyfiket lärande som organisation. Syftet är att bidra med ännu högre och mer jämlik medlemsnytta i hela landet, och att skapa förutsättningar för att vi ska kunna bli ännu mer framgångsrika i det som är LRFs kärnuppdrag: att förbättra förutsättningarna för företagen i det gröna näringslivet, så att de kan förverkliga sina drömmar och få sina företag att växa.

Med Projekt Diamant slipar vi tydligt på facetterna på vår diamant, LRF. I den utvecklingen står vi stadigt på jorden, men har blicken och ambitionen riktad mot skyn.

LRF står stadigt och blickar mot framtiden

”Vårsådden är livsviktig. Den handlar om livet. Och livet är det viktigaste.” Så sa Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, i ett numera ganska välkänt tal till Ukrainas folk tidigare i våras. Mer träffsäkert kan det nog inte sägas. Att kunna äta sig mätt är ett grundläggande mänskligt behov. I krigstid. Och i fred.

Och nu lyser den, rapsen, klargul där ute på fälten. Försommaren står för dörren. Och vi hoppas alla på många klarblå sommarhimlar, följt av livsviktigt strilande sommarregn. Låt bilden av det där rapsfältet bli en påminnelse för oss alla här inne:

Om vår och LRFs viktiga uppgift: I att göra något verkligt bra av mångas nyvaknade intresse för det som våra medlemmar bidrar med och producerar. I att fånga den möjlighet vi nu har att verkligen förbättra förutsättningarna för ökad produktion i de gröna näringarna. I det vill jag ge er ett tydligt löfte:

Vi som har förmånen att arbeta i LRF gör det för att vi brinner för svenskt lantbruk, och för våra medlemmar. Vi kommer fortsätta göra vårt yttersta för att vi i LRF ska fortsätta vara relevanta och framgångsrika, och göra mesta möjliga nytta för er.

När omvärlden är rörlig står LRF stadigt. Och vi har blicken riktad mot framtiden.

Tack!