Nominering – Per Lindekrantz pris 2023 för främjande av kulturliv

Regionstyrelsen för LRF Västra Götaland inbjuder till nominering av mottagare till pris ur Per Lindekrantz fond för främjande av kulturlivet på landsbygden i Västra Götalands län

Under 2022 delades Per Lindekrantz pris ut till Norra Billings Hembygdsförening för skapandet av Skogsmuseet på Remningstorp, Hålanda Hembygdsförening för arbetet med att bevara kulturhistoriska byggnader, och Hyssna Hembygdsförening för etableringen av Hyssnaleden. 

Per Lindekrantz levde 1881-1976 och var stor del av sitt liv verksam som bonde på gården Enebacken i Lena socken (numera i Vårgårda kommun). Han var en av initiativtagarna till bildandet av Lenatraktens avdelning av Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) och var dess ordförande i 20 år. Per Lindekrantz hade också stort intresse för landsbygdens kulturliv och donerade 1967 samt 1969 sammanlagt 150 000 kr till RLF för bildandet av Per Lindekrantz fond vars avkastning skall ”användas till främjande av kulturlivet på den svenska landsbygden och då företrädesvis Västergötland”. Kort därefter gick RLF in i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som tog över ansvaret för fonden.

Det första kulturpriset ur Per Lindekrantz fond utdelades 1970 och därefter har ett pris utdelats årligen med några få undantag. De personer och organisationer som belönats har huvudsakligen varit från Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Bland mottagarna finns författare, konstnärer, musiker, hembygdsforskare och muséer, men priset har också gått till skribenter och organisationer som höjt medvetandet om landsbygden, kulturlandskapet och skogsbruket. Sedan 2012 har priset utdelats i samband med ordinarie stämma för regionförbundet LRF Västra Götaland.

Nominering av prismottagare

Regionstyrelsen för LRF Västra Götaland inbjuder till nominering av mottagare till pris ur Per Lindekrantz fond för främjande av kulturlivet på landsbygden i Västra Götalands län (Bohuslän, Dalsland och Västergötland).

Nominering med namn, ort och motivering skickas med e-post till vastragotaland@lrf.se.

Regionstyrelsen ser gärna att de personer och organisationer som nomineras både har varit verksamma och kommer fortsätta utföra kulturgärningar. Ett urval bland de nominerade kommer ske i mitten av 2023, beslut om pris tas av LRFs riksförbundsstyrelse, och nästa utdelning av pris är planerad att ske vid regionstämman i Vara onsdagen den 15 mars 2023.

Martin Gustavsson
Ansvarig för de gröna näringarnas och landsbygdens kulturfrågor i regionstyrelsen för LRF Västra Götaland, martin.gustavsson@lrf.se