Ny ansökningsperiod för Nötkreatursstiftelsen Skaraborg

Köttdjur på Orust
Foto: Robert Larsson

Dags att söka bidrag från Nötkreatursstiftelsen Skaraborg. Företräde för verksamhet som kan hänföras till nötkreatursskötsel och Skaraborg. 

Stöd åt undervisning, forskning och studier.

Företräde för verksamhet som kan hänföras till nötkreatursskötsel och Skaraborg.
• Forskning, försök och tester
• Undervisning eller studieresa 
• Egen eller medarbetares utbildning/utveckling

Information och ansökningsblanketter finns på Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs hemsida http://www.notkreatursstiftelsen.se/ 

Vid frågor kontakta Kurt Setterberg på setterbergkurt@gmail.com eller
076-784 07 99.

Ansökan ska vara inlämnad senast 1 mars 2023 och ställas till:
Nötkreatursstiftelsen Skaraborg
Att Kurt Setterberg
Brunsbogatan 12, 532 37 Skara

 

* Skaraborgs läns Nötkreatursförsäkringsbolag bildade 1965 en stiftelse som ska främja nötkreatursskötseln och lantbruket i dess helhet, särskilt inom Skaraborg.