Ny ansökningsperiod för Nötkreatursstiftelsen Skaraborg

Stöd åt undervisning, forskning och studier.

Dags att söka bidrag från Nötkreatursstiftelsen Skaraborg *.  Företräde för verksamhet som kan hänföras till nötkreatursskötsel och Skaraborg.

  • Forskning, försök och tester
  • Undervisning eller studieresa
  • Egen eller medarbetares utbildning/utveckling

Ansökan ska vara inlämnad senast 1 november 2022 och ställas till:
Nötkreatursstiftelsen Skaraborg
Att Kurt Setterberg
Brunsbogatan 12, 532 37 Skara

Frågor ställs till Kurt Setterberg på setterbergkurt@gmail.com eller 076-784 07 99.

Ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida www.notkreatursstiftelsen.se

* Skaraborgs läns Nötkreatursförsäkringsbolag bildade 1965 en stiftelse som ska främja nötkreatursskötseln och lantbruket i dess helhet, särskilt inom Skaraborg.