Ny ordförande valdes i Östra Gäsene

Det var högt i tak när Östra Gäsene lokalavdelning hade årsmöte i Eriksbergs prästgård. För 2023 planeras det för studiebesök, bowling och pubkvällar.

En aktiv lokalavdelning med ett 30-tal besökare. Årsmötet gick som en dans och var snart avklarat. Lokalavdelningens kassör Anders Andersson berättade att ekonomin är god och föreningens aktie och räntefonder gått bra. Medlemsansvarig Ida Claesson berättade att man fått 7 nya medlemmar. Förutom ordinarie verksamhet har det hunnits med 2 studiecirklar om dikesföretag. Verksamhetsplan framåt blir studiebesök, bowling, bröd och pizzabak samt pubkväll. 

Nuvarande ordförare Björn Johansson delade ut LRFs gröna hjärta och blommor till Stig Arne och Doris Blomguist. Marcus Pettersson valdes till ny ordförare. 


Björn Johansson delade ut Gröna Hjärtat till Stig Arne och Doris Blomquist. Foto: Petra Wirtberg.

Smörgåstårta och föreläsning med Linda Ulvebro som berättade om sitt landsbygdsföretag med bland annat 15 ardennerhästar varav flera godkända hingstar. Årets betäckningssiffror för den Svenska ardennerhästen var i år 240 betäckta ston. (År 1960 betäcktes 11000 ston). Fram till början av 1960-talet användes hästar fortfarande på många gårdar. Man plöjde, harvade, sådde och skördade med hästens hjälp. Så småningom blev det fler traktorer vilket var enklare för traktorn krävde mindre skötsel och orkade mer. 

Undertecknad berättade om hästnäringen i Västra Götaland. Här finns det ca 57 000 hästar. Totalt i Sverige 360 000. Men nu är det främst ridhästar som står för den stora mängden. Näringen i VG sysselsätter 2500 heltidsarbeten. 

Petra Wirtberg