Nyttig epizootiövning i spåren av svinpesten

Vildsvin
Länsstyrelsen i Södermanland arrangerade en övning så att berörda organisationer är förberedda ifall den Afrikanska svinpesten skulle påträffas i länet.

I början av oktober deltog LRF i länsstyrelsens epizootiövning på residenset i Nyköping. Övningen, som var planerad att genomföras redan innan utbrottet av Afrikansk svinpest (ASF) i Fagersta, lockade ännu fler deltagare efter att utbrottet blev ett faktum.

Förutom länsstyrelsens krisberedskapsenhet och djurskyddsenhet samt länsstyrelsens egen jurist fanns deltagare från kommunerna Oxelösund, Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping, Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna, Gård och djurhälsan, Jägareförbundet, LRF samt observatörer från länsstyrelsen i Örebro.  

- Dagen kom i stort att handla om att hantera ett fiktivt fall med ASF-utbrott i länet. Vi delades upp i grupper utifrån kompetensområden, varpå LRF fick ingå i teamet från djurskyddsenheten tillsammans med veterinärer. En GPS-koordinat för utbrottet blev vår utgångspunkt, berättar Therese Staffansson, LRFs representant i övningen. 

Området kunde lokaliseras till trakten av Tystberga. Jägarorganisationen tillsammans med vilthandläggare uppgav att vildsvinstätheten i området ligger någonstans runt 4-6 vildsvin per hektar. Det ska jämföras med 16 individer per 1000 hektar i Fagersta.  

- En utmaning minst sagt, säger Therese.  

Samma grupp arbetade vidare med att bland annat beräkna fram en restriktionszon för området.  

- Den gruppen jag kom att tillhöra fick till uppgift att försöka lokalisera och nå ut till dem som håller tamgrisar, både i produktion men även i hushåll. Här finns det utmaningar. GDPR kan vara en av dem, men även mörkertalet i att många sällskapsgrisar inte finns registrerade.  

Dagen fortskred med planering och genomförande av praktiska åtgärder. I ett tidigt skede upprättades en operativ ledningscentral samt provtagningsstation i länet. Länsstyrelsens krisberedskapsenhet kallade och genomförde samverkanskonferenser och öppna informationsmöten. 

- Vid vår sida och till vår hjälp under dagen fanns en representant från Jordbruksverket samt Helena Sixtensdotter, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Fagersta. Dagen avslutades med en väldigt intressant dragning av Helena, där hon delade med sig av otroligt mycket kunskap från arbetet med ASF-utbrottet i Fagersta. Allt från provtagning, eftersök, kadaverhantering och restriktionszoner till stängsling. Givetvis följde ett batteri med frågor för henne att besvara, avslutar Therese Staffansson. 

Therese Staffansson, LRF.

Therese Staffansson, LRF.