OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033

Christina Furustam, expert inom handel och internationella frågor. Foto: Johanna Norin
Christina Furustam

Världens konsumtion av jordbruksprodukter väntas öka med 13 procent de kommande tio åren.

Ökningstakten följer befolkningsutvecklingen. Indien kommer att leda efterfrågeökningen, följt av Afrika söder om Sahara, Nordafrika och Mellanöstern. Kina, trots sin stora befolkning, kommer att förlora sin ledande roll till Indien. 

Rapporten, som är den tjugonde i ordningen, visar att de reala priserna för jordbruksprodukter fortsätter sin långsiktigt fallande trend. Denna analys sker i en tid med många osäkerheter på marknaden.

- Ljusglimtar i årets OECD-FAO Agricultural Outlook är att Afrika bedöms stå för en större del av produktionsökningen för spannmål än tidigare, jordbruket producerar mer men släpper ut mindre växthusgaser per enhet och alla världsdelars jordbruk ligger inom ramen för Parisavtalet och mejeriprodukterna lyfts fram som livsmedel rika på näring och energi. Det låter också som att EUs bönder har sällskap när det gäller att uppfylla långtgående miljö-och klimatlagstiftning, även om det finns gradskillnader i utmaningarna, säger Christina Furustam, expert inom handel och internationella frågor LRF.

OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033