Öka kunskapen om allemansrätten

Kaffe över öppen eld

Den 20 september firas Allemansrättens dag runt om i Sverige. LRF Skogsägarna vill ta tillfället i akt och tipsa om ”Välkommen till min skog” och ”Skogen i skolan”.

Under Allemansrättens dag arrangeras aktiviteter runt om i landet som syftar till att sprida kunskap om allemansrätten och få fler invånare i Sverige att uppleva skog och mark. Dagen instiftades 2022 av Svenskt Friluftsliv tillsammans med en rad andra organisationer.

LRF Skogsägarna välkomnar Allemansrättens dag och tycker det är bra med mer kunskap och information om allemansrätten, men även det ansvar som allmänheten har när de rör sig i skog och mark. Bland annat behöver förståelsen för att all skog ägs av någon öka. Det gäller inte minst bland unga där LRF är med och finansierar utbildningssatsningen ”Skogen i skolan” som har tagit fram ett utbildningsmaterial om allemansrätten.

Skogsägarföreningarna Norra Skog, Mellanskog och Södra arrangerar gemensamt kampanjen ”Välkommen till min skog” som syftar synliggöra familjeskogsbruket bland allmänheten. Skogsägare över hela landet har arrangerat promenadslingor med skyltar där man kan läsa på om familjeskogsbruket och exempelvis allemansrätten.

LRF Skogsägarnas förhoppning är att kampanjerna tillsammans med Allemansrättens dag innebär att kunskapen om allemansrätten ökar i Sverige.

Läs mer 

Allemansrättens dag 20 september - Svenskt Friluftsliv

Skogen i skolans informationsmaterial om allemansrätten för barn och unga
Allemansrätten - Skogen i Skolan

Välkommen till min skog (sodra.com)

Välkommen till min skog | Mellanskog

Välkommen till min skog (norraskog.se)