Ökat reseavdrag med egen bil – en vinst för landsbygden

LRF ställer bakom den nya regeringens förslag om att avdraget för arbetsresor med egen bil ska behållas i sin nuvarande form och höjas från 1,85 kr/km till 2,50 kr/km. Om förslaget går igenom kommer det att gälla från 1 januari 2023.

Förslaget innebär samtidigt att riksdagsbeslutet från i juni i år rivs upp. Det skulle ha byggt på en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion som snarare hade gynnat de som reser kollektivt.

LRFs ställningstagande utgår från hur livssituationen ser ut för merparten av medlemmarna.

– Den som bor på landsbygden är beroende av bil. Det är avgörande för om man ska kunna fortsätta att bo och verka på landsbygden där kollektivtrafiken är bristfällig, säger Martin Mörman, skatteexpert på LRF.


Martin Mörman, skatteexpert på LRF.

Martin Mörman säger även att reseavdragets huvudsakliga syfte är att underlätta för arbetstagare att söka arbete på annan ort än bostadsorten, samt att underlätta för arbetsgivare att finna personal på annan ort än verksamhetsorten.

– Det skapar en regionförstoring som i sin tur stärker svensk konkurrenskraft. Det förslag som tidigare regering la skulle leda till en regionförminskning och därmed försämra svensk konkurrenskraft.

LRFs hållning är att förslag som gynnar svensk konkurrenskraft är positiva för den globala miljö- och klimatfrågan eftersom svenska företag, i de flesta fall, har en bättre miljö- och klimatprestanda än företag i andra länder.