Omfattande påverkansarbete inför valet

Politikerträff hos familjen Sommar på Svånö gård i Västerås

LRF Mälardalen har bedrivit ett omfattande påverkansarbete inför valet och träffat många politiker som bjudits ut på olika gårdsbesök runt om i regionen, från landsbygdsministern, riksdagsledamöter och -kandidater till region- och kommunpolitiker. Allt med syfte att skapa dialog och förbättra förutsättningarna för landsbygdsföretagandet.

Dialogmötena har till exempel handlat om att synliggöra hur regler kan försvåra för ett lantbruksföretag, hur processerna med myndigheter ser ut och hur de ibland fallerar. Vi har också visat hur vardagen på ett lantbruk ser ut och tydligggort med konkreta exempel vad olika politiska beslut får för konsekvenser på gårdsnivå. Vi erbjuder också konkreta förslag till förändringar.

Det är möten "i verkligheten”, ofta hemma på gården hos någon av LRFs medlemmar, som gör intryck och som kan göra skillnad. Att diskutera konkreta exempel av en fråga som berör jord- och skogsbrukets företagarvillkor och där man i praktiken kan visa vilka konsekvenser olika beslut får för enskilda företagare, gör ett helt annat avtryck än om man träffas i ett mötesrum.

Här är några av dialogmötena som skett under sommaren och hösten:


Birgitta Ulväng visar hur spannmålstorken på Husby gård fungerar för Jessika Roswall och Stefan Olsson, båda (M)

Intressanta samtal om kostnader, myndighetsutövning och självförsörjning på Husby gård
Moderaterna Jessika Roswall och Stefan Olsson besökte Birgitta Ulväng på Husby gård i Örsundsbro utanför Enköping den 8 augusti.

- Vi hade gott om tid för intressanta samtal om kostnader och myndighetsutövning samt sedvanlig fascination över hur en vallhund arbetar, berättar LRF Mälardalens ordförande Per Pettersson.

- Det blev en del om totalförsvaret och självförsörjning också.

 

Birgitta Ulväng, LRF Mälardalen, Andreas Eriksson, spannmålsbonde, Jacob Risberg (M) och Cassandra Bjelkelöv Telldahl, LRF Mälardalen, på Balingsta gård.

Fin dialog om offentlig upphandling och grön omställning på Balingsta gård
Miljöpartisten Jacob Risberg, som kandiderar till en riksdagsplats, besökte spannmålsbonden Andreas Eriksson på Balingsta gård i Enköping den 9 augusti.

- Jag måste säga att jag blev positivt överraskad av den mjuka tonen och dialogen vi fick till, säger Cassandra Bjelkelöv Telldahl, styrelseledamot i LRF Mälardalen.

- Vi diskuterade svenskt i offentlig upphandling, innovation, grön omställning, ökad självförsörjningsgrad, ersättning och regelkrångel rörande biologisk mångfald .

 

Bra samtal om civiförsvaret på Kängsta Naturbruk
Birgitta Carlsson och Håkan Johansson från LRF Mälardalens styrelse träffade i juli kommunpolitiker från Nynäshamn på Birgittas gård i Ösmo.

Samtalet handlade om beredskap och om hur lantbruket och kommunen kan samverka och det blev ett bra samtal om civiförsvaret.

 

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Anna Vikström (i mitten) tyckte att besöket hos Saga och Kristian Svensson på Österby gård i Sigtuna var intressant och lärorikt

Lärorikt besök på Österby gård
Riksdagsledamoten Anna Vikström (S) besökte Saga och Kristian Svensson på Österby gård i Sigtuna den 16 augusti.

Kristian berättade om myndighetsutövning och svårigheten att komma fram med redskap och maskiner. Halmbärgning och djupströbädd förevisades och Saga berättade om kor, får och om gårdsbutiken. 

- Det var riktigt intressant idag, jag lärde mig mycket! Jag är imponerad och tacksam för att få så bra förklarat för mig vad arbetet, maskiner och fastigheternas användning gick ut på och hur allt användes. Det är verkligen inte alltid som vi får så pedagogiska beskrivningar, skriver Anna Vikström i ett tackbrev efter besöket.

 

Myndighetsutövning, regelkrångel och tillsyn heta ämnen på Svånö gård
Anna Gunstad Bäckman och Anders Johannesson från Centern i Västmanland besökte familjen Sommar på Svånö gård den 19 augusti

- Gårdsbesök var ett önskemål efter att vi mötts på Icas rundabordssamtal i juni. Det var oligt att få följa upp och prata vidare, berättar Cassandra Bjelkelöv Telldahl, styrelseledamot i LRF Mälardalen.

Ingrid Sommar med familj visade sin gård och berättade om sina utmaningar som företagare. Myndighetsutövning, regelkrångel och tillsyn blev heta ämnen för dagen.

- Västerås stad, där Svånö gård ligger, är extra förtjusta i förelägganden som är långt ifrån normala sett till de allmänna hänsynsreglerna. Västerås har till exempel prövat förelägga lantbrukare om markkartering och totalförbud mot forsforgivor på klass 4b- och 5-jordar, säger Cassandra.

- Det är viktigt att förmedla dessa utmaningar till politiker som är på väg in till riksdagen. Mer dialog och rådgivning och mindre tillsyn är en förutsättning. Livsmedelsproduktionen ska vara ännu viktigare än allt annat.

 

Socialdemokraterna  Gustaf Lantz, Sanne Lennström och Ingalill Sjöblom tillsammans med mjölkbonden Urban Olsson (längst till höger)

Varg och skenande kostander några av samtalsämnena på Olssons Lantbruk i Alunda
Det sista av LRF Mälardalens politikerträffar inför valet blev hos Margareta och Urban Olsson i Ingvasta, Alunda, Östhammar. Dit kom socialdemokraterna Sanne Lennström, Östhammar, och Gustaf Lantz, Uppsala, bägge riksdagsledamöter, samt Ingalill Sjöblom, riksdagskandidat från Vänge.

Samtalet handlade om myndighetsutövning, varg, utländsk arbetskraft, kapitalbehov, kraftledningar och skenande kostnader. 

Många fler politikerträffar har genomförts i regionen
Utöver regionstyrelsens politikerträffar har det också skett många, många möten med politiker runt om i LRF Mälardalens kommungrupper inför valet. 

Därtill har LRF både lokalt och regionalt i regionen arrangerat flera politiska debatter, panelsamtal och medlemsmöten med inbjudna politiker.

STORT tack till alla medlemmar och förtroendevalda som tagit sig tid att ta emot besök på sin gård. Det är ovärderligt att LRF har möjlighet att bjuda ut politiker och beslutsfattare till lantbruksföretag och låta dem se och uppleva olika verksamheter på plats.

LRF träffade landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och andra politiker i samband med ministerns besök i Västmanland och kulturreservatet Bråfors. Här i samtal med Erik Brate, kommungruppen i Norberg.