Osäkerheterna framåt för världens jordbruksmarknader

Även om priserna på såväl gödselmedel som spannmålsprodukter är tillbaka på nivån innan Rysslands invasion av Ukraina och balansen på marknaden för närvarande, såsom beskrivs i FAO AMIS senaste månadsprognos, är relativt god är läget skört och osäkerheterna framåt fortsatt mycket stora.

Jordbrukets råvarumarknader präglas alltid av osäkerheter - väder som torka och översvämningar samt växt- och djursjukdomar - som påverkar balansen på världsmarknaden. Ibland blir skörden bra överallt samtidigt och då pressas priserna och bondens intäkter. Ibland går det helt fel i för många exportländer samtidigt och då sticker priserna snabbt uppåt på spannmålsmarknaden och kan skapa svårigheter för animalieproduktionen respektive de delar av världen där livsmedelskostnaderna väger tungt i hushållsbudgeten. Det finns också tillfällen där världsekonomin gått på turbo och givit efterfrågechocker som skickat priserna i höjden, så var det vid den stora prisuppgången 2007/08.

Just nu skulle listan över särskilt aktuella osäkerheter kunna sammanfattas så här:

  • Svarta Havs-avtalet mellan Ryssland och Ukraina.
  • Volatilitet på energimarknaden.
  • Växande geopolitiska spänningar som riskerar påverka handel och försörjningskedjor.
  • Återhämtningen i den kinesiska ekonomin med anledning av landets abrupta öppnande efter Covid-nedstängning.
  • Klimatförändringen som genererar större osäkerhet kring vädret.

Spannmålsavtalet mellan Ryssland och Ukraina om utförsel från hamnarna i Svarta havet är förlängt, men här kommer så småningom diskussion om en ny förlängning att skapa osäkerhet. Nuvarande avtal gäller i 120 dagar från den 19 november och löper därmed ut den 18 mars. Den senaste förlängningen föregicks av stor osäkerhet och pristurbulens. Minsta lilla problem med detta avtal så riskerar Ukrainas spannmålsexport att stoppas.

Jordbruksprodukter och gödselmedel är förvisso undantagna från de sanktioner som riktats mot Ryssland med anledning av kriget i Ukraina, men de geopolitiska spänningarna riskerar påverka företag i handelssystemet, till exempel banker, försäkringsbolag och transportfirmor, att vilja undvika att hantera det ryska jordbrukets produkter. Även de sedan länge tilltagande spänningarna mellan Kina och USA kan påverka världshandeln på ett sätt så att det spiller över på jordbruksmarknaden.  

Energimarknaden framåt bedöms, liksom marknaderna för andra viktiga råvaror, att i hög grad påverkas av vad som händer i den kinesiska ekonomin i kölvattnet av att landet öppnat upp efter Covid-nedstängning.

Klimatförändring och ett mer oförutsägbart väder är en växande faktor för osäkerhet på världens jordbruksmarknader. Argentina, en viktig spannmålsexportör, har sett flera år av torka trots att väderfenomenet La Niña hållt sig kvar i flera år. Fenomenet har normalt bland annat har en kylande effekt på ytvattnet i Stilla havet. 2022 var ett rekordvarmt år trots La Niña. Nu varnar forskare för att det riskerna för att det istället är dags för El Niño, som istället har en värmande effekt. Ett skifte från La Niña till El Niño innebär sannolikt högre temperaturer 2023 än 2022.  

Christina Furustam