Palle Borgström: Räkna med att maten kommer fortsätta att vara dyr

Jordbruksverkets skördeprognos visar att det blir en normalskörd i år med 5,5 miljoner ton spannmål. – Det är viktigt att vi inte ligger under medeltalen när vi har så höga kostnader för lantbruket. En svag skörd gör det nästintill omöjligt att hantera kostnaderna, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Spannmålsskörden beräknas bli 11 procent mer än fjolåret men samtidigt mindre än tre av de senaste fem årens skördar. Spannmålspriset har också ökat vilket är bra för växtodlarna men det gör att foderkostnaderna för animalieproducenterna ökar vilket slår igenom i butiken.

– Maten har blivit dyrare och kommer sannolikt aldrig gå tillbaka. Vi lägger oss på en nivå som kommer bli det nya normala, säger Palle Borgström.

Ett annat stort orosmoment är bristen på handelsgödsel till nästa års spannmålsskörd.

– Det är osäkert om vi har tillräckligt med gödsel nästa år. Just nu finns knappt något att köpa. Handelsgödseln är starkt förknippad med naturgasen och det blir sannolikt brist på den när det blir kallare, säger Palle Borgström.

Läs hela rapporten från Jordbruksverket här: 

Normal spannmålsskörd i år  

Se Palle Borgström i SVT här:

SVT Play Morgonstudion