Påverkan på hög nivå!

Under veckan fick LRFs kommungruppsordförande Leif Stenqvist i Vara besök på gården av landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Frågor som diskuterades under besöket var bland annat livsmedelsstrategin och CAP.

LRFs kommungruppsordförande Leif Stenqvist i Vara var snabb på bollen när lokala S-föreningen ville ta med Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på gårdsbesök. Med på besöket från Socialdemokraterna var riksdagsman Patrik Björck från Falköping och kommunalrådet Fredrik Nelander i Vara.


Patrik Björck, Leif och Anna-Caren resonerar. Foto: Per Carlsson.

Allehanda synpunkter och diskussioner fördes. Några axplock;

• Leif framförde att livsmedelsstrategin behöver bli mer verkstad. Vi vill alla ha mer rock’n’roll av livsmedelsstrategin!
• Regionala skillnader i investeringsstöd
• Nyheten om Jordbruksverkets uppdrag att analysera förutsättningar för ökad gödselmedelproduktion inom Sverige respektive EU.
• Att nya CAP reglerna borde varit på plats redan nu vid höstbruket
• Miljöstöden 2023 sena utbetalning (2024)
• Fredrik Karlsson från Biogas Västra Skaraborg berättade om deras planer och hur processen fortskrider. Hisnande mängder energi, motsvarande 7 miljoner liter diesel!
• Nature restoration law och dess påverkan på markanvändandet

Intresset och engagemanget för att producera så mycket som möjligt inom Sverige är tydligt!

Per Carlsson

Eftersnacket med Fredrik Karlsson från Biogasen, kommunalrådet Fredrik Nelander och Leif Stenqvist.
Vilket härligt samarbetsklimat mellan LRF och kommunen! Foto: Per Carlsson.