Politikerdebatt i Vårgårda

Hallå där Björn Larsson, ledamot i LRFs regionstyrelse för LRF Västra Götaland.

Ni anordnar en debatt på onsdag den 31 augusti med politiker, hur kommer det sig? 

Vi ser det som ett ypperligt tillfälle för våra medlemmar att få svar från politiken i regionen på frågor som vi med jämna mellanrum ser dyker upp i motioner från lokalavdelningar och kommungrupper.

Samtidigt är det en möjlighet både för oss och våra medlemmar att lägga tryck på våra regionpolitiker och kanske få dem att gå i den riktningen vi vill.

Vilka frågor kommer debatten att belysa och vad hoppas du att debatten ska mynna ut i? 

Debatten omfattar frågor om infrastruktur på landsbygden och vikten av att den fungerar även om man inte tillhör gruppen som med olika färdmedel pendlar till och från Göteborg. Infrastrukturen är en livsviktig nerv för våra medlemmar.

Miljöfrågorna är viktiga och här vill vi ha svar på frågor som vad miljön är värd för politikerna i förhållande till lantbruket särskilt när vi sätter frågorna i ett lönsamhetsperspektiv i skuggan av kriget i Ukraina och vad det medfört för lantbruket i synnerhet men också samhället i stort.

Ytterligare frågor som är viktigt i samband med kriget är vikten av självförsörjning, där är Västra Götalandsregionen en viktig kugge inte bara på regionnivå utan även på riksplanet.

För framtiden har vi två viktiga frågor och den ena är forskning och utveckling och hur regionen ska ligga i framkant där samt hur vi ska klara kompetensförsörjningen till våra näringar.

Varför ska man komma dit och lyssna?

Vår förhoppning är att ni som besökare ska få en bild av hur politiken ser på några av alla våra viktiga frågor inför valet och tiden där efter. Ett val som på många sätt kan bli ett ödesval.

Medverkande och anmälan senast 26 augusti hittar du här >>

Clara Hyltbäck
Regional kommunikatör LRF Väst, clara.hyltback@lrf.se