Positivt att regeringen vill ursprungsmärka kött på restauranger

Regeringen meddelar idag att man inom kort kommer att skicka in en anmälan till EU-kommissionen om att ursprungsmärka kött på restauranger, kaféer och liknande.

För att länder inom EU ska kunna införa nationella bestämmelser om ursprungsmärkning på restaurang måste det anmälas till EU- kommissionen. Den förestående anmälan är en viktig signal som visar Sveriges inriktning för alla konsumenters rätt att få information om köttets ursprung, vare sig man handlar det förpackat i butik eller äter det på restaurang, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

– Med ursprungsmärkning gör vi nu en ambitionshöjning gällande konsumenters rätt att kunna få information för att kunna göra medvetna val, men också underlätta för de konsumenter som vill välja svenskt. Vi i Sverige har ett gott djurskydd och låg antibiotikaanvändning och vår svenska köttproduktion är något vi ska vara stolta över. Att köttet är svenskt kan därför vara ett mervärde för konsumenter, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Märkningen ska exempelvis finnas på menyer eller skyltar och kommer att underlätta för konsumenter som vill välja svenskt kött. 

En medlemsstat i EU får anta nationella åtgärder om obligatorisk ursprungsmärkning, om det finns goda skäl, man ska kunna motivera att det finns en koppling mellan kvalitet och ursprung och också kunna visa att en stor del av befolkningen i ett land tycker att det är viktigt.

– Det är mycket positivt besked som regeringen kommer med idag. Undersökningar har visat att så många som 8 av 10 restauranggäster vill ha ursprungsmärkning. Konsumenter vill veta var maten de har på tallriken kommer ifrån, säger Åsa Odell, vice ordförande i LRF.

Att kunna lyfta fram det högkvalitativa och hållbart producerade kött som svenska nöt-, gris- och lammföretagare förser svenska konsumenter med – även på restauranger – är en fråga som i många år drivits av LRF, kvalitetsmärkningarna Svenskt Sigill och Svenskmärknings ”Kött från Sverige”. Åsa Odell tillägger:

– Detta är en framgång för svenska djuruppfödare. Vi har EUs lägsta antibiotikaanvändning och är internationellt kända för vår goda djuromsorg. Med ursprungsmärkning ökas efterfrågan på svenskt kött.  

EU-kommissionen har tre månader på sig att ge besked när anmälan har kommit in.