Premieelevsstipendiet utdelat!

LRF Ungdomen Jämtland har delat ut årets Premieelevsstipendium som i år gick till Ludwig Ogebrandt, Torsta AB Naturbruksgymnasium.

Ludvig uppfyllde kriterierna för stipendiet som var goda ledaregenskaper, gott kamratskap, nyfikenhet, intresse för de gröna näringarna samt goda studieresultat. Utmärkelsen består av en tredagars kurs med fokus på företagsutveckling och ledarskap på Sånga Hotell & Konferens där han får lära känna LRF som organisation och träffa andra med liknande intressen i samma ålder. Till vänster i bilden står Ludvig Ogebrant och LRF Ungdomen Jämtlands ordförande Andreas Zetterström. Stort grattis Ludvig, önskar vi på LRF Jämtland!