Projektet ger soluppgång i norr

Intresset för solel i norr är stort. Totalt har 250 lantbrukare deltagit i ett solels projekt med syfte att öka kunskapen om solel hos lantbrukare i Norrbotten och Västerbotten. Nu närmar sig det sista seminariet innan projektet slutförs.

Projektet Soliga Lantbruk i norr*, som pågått sedan hösten 2019, har i första hand vänt sig till aktiva lantbrukare i Norrbotten och Västerbotten som varit intresserade av att investera i solel. Projektet har behandlat kunskapshöjning, upphandling, installation samt uppföljning av solelsanläggningar med målet att totalt 24 st lantbrukare i Norrbotten och Västerbotten ska satsa på solel.

– Intresset har varit stort. Totalt har 250 personer deltagit på seminarier och webbinarier. Vi är nu mitt uppe i den fjärde och sista upphandlingen med tre lantbruk i Norrbotten och sex lantbruk i Västerbotten där slutdatum för anbuden ska redovisas 30 april. Totalt har 69 lantbruk fått hjälp med upphandling av solel, berättar Håkan Stenmark, projektledare för Soliga Lantbruk i norr.


Håkan Stenmark, projektledare för Soliga Lantbruk i norr.

Stor potential för solcellsparker i norr
Under projekttiden har det, utöver de fyra upphandlingarna, anordnats 13 utbildnings- och kunskapsseminarier. Under hösten riktade projektet in sig mot solcellsparker till gagn för lantbrukare, byaföreningar eller samverkansföreningar.

– All mark vi har i norr ska i första hand användas till livsmedelproduktion. Men det finns mark som inte är lämpade och inte kan brukas. Den marken kan man långsiktigt nyttja till att utvinna solel i parker. I norr finns det stor potential för detta. Vi har nio lantbruk som anmält intresse för solcellsparker, men här rör det sig om större investeringar på 4-10 miljoner, säger Håkan.

Mark som inte är lämplig att brukas kan långsiktigt nyttjas till att utvinna solel i parker.

Sista chansen att lära sig mer om solel
Innan projektet avslutas kommer ett digifysiskt slutseminarium att arrangeras på Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn. På seminariet kommer en användbar solcells- och solparksguide att presenteras och man kommer visa goda exempel på satsningar med solel. Ett studiebesök på projektets första pilotanläggning på Agro Park i Öjebyn kommer också ske under seminariet och man kommer där att få ta del av hur investeringen genomförts och hur mycket solel som produceras och vad den genererat under det gånga året.

– Energipriserna har rusat under hösten och nu inser nog många lantbrukare att det kan vara en bra idé att investera i solel, säger Håkan, som vänder sig till de lantbrukare som tidigare fått hjälp med upphandlingen via projektet men även till de som inte deltagit tidigare och är intresserade av att installera solel.

Vill du lära dig mer om solel?
Tisdag 10 maj kl. 9-14.30 kommer ett digifysiskt slutseminarium att arrangeras på Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn. Läs mer och anmäl dig här.

*Projektet Soliga lantbruk i norr drivs av LRF i samverkan med Energikontor Norr, RISE ETC, Ludvig & Co och Hushållningssällskapet och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden samt Gröna Näringar i Piteå.