Rapport från LRF Dalarnas regionförbundsstämma 2023

lrf dalarnas stämma

LRF Dalarnas regionförbundsstämma ägde rum 27 mars på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik. Cirka 50 fullmäktige från regionens 28 lokalavdelningar och LRF Ungdomen hälsades välkomna tillsammans med intresserade medlemmar och inbjudna gäster. I vanlig ordning valdes en styrelse, motioner debatterades och förtjänsttecken delades ut.

Anita Boman Daniels valdes om som regionstyrelsens ordförande.

– Mat och energi, det kan ingen vara utan. Vi måste fortsätta att jobba med att driva de frågor som gör att vi får de bästa förutsättningarna att kunna producera det som är nödvändigt för människor i Dalarna och resten av Sverige: mat, skogsråvara och bioenergi. Minskat regelkrångel, viltskador på grödor, och att försvara åkermarken så den inte använts till annat än att producera mat på, det är andra viktiga frågor. Jag ser fram emot att sätta igång arbetet tillsammans med styrelsen och jag tackar för det förtroendet medlemmarna har visat mig, säger Anita Boman Daniels.

Anita Boman Daniels
Anita Boman Daniels
Anita Boman Daniels
Anita Boman Daniels

Två ledamöter i regionstyrelsen, Anders Haglund och Kerstin Granath, hade avsagt sig omval och Eva Åkerman, Rättvik, och Peter Andersson, Borlänge, valdes som nya ledamöter. Övriga ledamöter i den nya styrelsen är: Anita Boman Daniels, Orsa; Michael Arvidsson, Store Skedvi; Ann Eriksson, Dala-Järna; och John Viklund, Linghed.

Eva Åkerman
Eva Åkerman

Eva Åkerman är 51 år och bor i Stumsnäs, Rättvik. På gården finns cirka 600 hektar skog och mark samt uppfödning av hästar. De har egen skördare och skotare och är i stort sett helt självverksamma och det egna grovfodret produceras på åkrarna i byn. Eva har jobbat med virkesadministration och virkesredovisning och har även varit enhetschef på Mark- och planenheten på Rättviks kommun.

– Skogen har alltid varit ett av mina stora intresseområden och att få frågan om att bli förtroendevald i LRF Dalarnas styrelse är hedrande. Blir jag invald ser jag fram emot att få vara med att lyfta fram LRFs arbete för att få de bästa förutsättningarna för skogsföretagandet i Dalarna och Sverige, säger Eva Åkerman.

Peter Andersson

Peter Andersson är 48 år, har lammproduktion utanför Borlänge och producerar cirka 800 lamm per år med en produktionsmodell om fyra lamningsperioder per år. Han har ett förflutet inom skogsindustrin, där råvaruflöden i olika delar varit huvudsysslan.

– Jag ser en möjlighet att engagera mig inom frågeställningar som jag ser från arbetet i LRF Borlänge, men nu i ett regionalt perspektiv. Näringslivspolitik och utveckling av myndighetskontakter ligger i verksamheten och därmed intressesfären, säger Peter Andersson.

lrf dalarnas stämma

lrf dalarnas stämma

lrf dalarnas stämma

lrf dalarnas stämma

Fyra motioner behandlades på stämman och fullmäktige beslutade att skicka en motion vidare till LRFs riksförbundsstämma: ”Ursprungsmärkning på produkter gjorda av svenska råvaror”. Stämman beslutade också att författa en motion till riksförbundsstämman utifrån motionen ”Stärk äganderätten för drabbade av industriell vindkraft” och att lägga till att-satsen ”att LRF jobbar för att forskning på hur tamboskap påverkas av närliggande vindkraftverk”.

Stämman gästades av landshövding Helena Höij, som pratade bland annat om Dalarnas självförsörjningsgrad och konstaterade att vår livsmedelsproduktion behöver öka för att vi ska bli mer oberoende i framtiden, speciellt i händelse av kris eller krig.

Helena Höij
Helena Höij

LRF:s förtjänsttecken Silvernålen tilldelades Lars Eriksson, Säterbygden, och Lars-Erik Hansson, Vika. Silvernålen är LRFs hedersutmärkelse till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst. Medlemmen ska ha lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i lokalavdelningen, kommungruppen eller regionförbundet och därigenom gagnat de gröna näringarna.

lrf dalarnas stämma
Silvernålen: Lars Eriksson (vänster), Lars-Erik Hansson

Till Årets lokalavdelning utsågs Lima-Malung lokalavdelning.

lrf dalarnas stämma
Årets lokalavdelning Lima-Malung LRF. Från vänster: Johanna Engman, Bengt Halvarsson, ordförande, Camilla Algotsson, Simon Davidsson

Priset Dalarnas Försäkringsbolags Ung Växtkraft tilldelades Stefan Boquist. Priset Ung växtkraft, ett samarbete melln LRF och Länsförsäkringar, syftar till att uppmärksamma unga entreprenörer i regionen. För att få priset ska man vara under 36 år och en driven entreprenör med en hållbar verksamhet inom de gröna näringarna. Priset delas ut i samband med LRF Dalarnas stämma.

lrf dalarnas stämma
Ung växtkraft: Stefan Boquist
lrf dalarnas stämma

Johanna Björs, ordförande LRF Ungdomen, Dalarna

lrf dalarnas stämma

Presidiet

lrf dalarnas stämma

Presidiet

lrf dalarnas stämma

Aktiviteter i Dalarna under 2023